Szczegóły aktualności

18 czerwca 2015, 18:56

Równość płci a związki zawodowe - okrągły stół u Pełnomocniczki ds Równego Traktowania

Równość płci a związki zawodowe - okrągły stół u Pełnomocniczki ds Równego Traktowania
 


W dniu 10 czerwca 2015 r. odbył się Okrągły Stół dla związków zawodowych w biurze Pełnomocniczki Rządu do spraw Równego Traktowania poświęcony tematyce równości płci. Głównymi tematami spotkania, zorganizowanego z inicjatywy prof. Małgorzaty Fuszary, Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania, były kwestie związane z równością płci w miejscu pracy oraz sprawy równości płci wewnątrz związków zawodowych. Nasza ekspertka, Agata Chełstowska, współprowadziła spotkanie.
 
Podczas dyskusji przedstawiciele/przedstawicielki związków zgłaszali propozycje postulatów do kolejnego Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania.
 
W spotkaniu udział wzięły i wzięli reprezentantki i reprezentanci związków: NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, WZZ Solidarność 80, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych i innych.
 
Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawił szczególnie bogatą listę zrealizowanych działań na rzecz równości płci i zwalczania stereotypów. W spotkaniu udział wzięła Elżbieta Fornalczyk, organizatorka pierwszego w Polsce strajku w supermarkecie w 2008 roku.Zdjęcia: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

publikacje

Baner

przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl