Szczegóły aktualności

24 czerwca 2015, 15:00

Okrągłe Stoły Koalicji CEDAW

Koalicja na rzecz CEDAW zajmuje się mobilizacją różnych polskich instytucji publicznych do lepszego realizowania zaleceń wynikających z podpisania przez Polskę Konwencji CEDAW– Konwencji na rzecz Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet. Polska podpisała Konwencję  w 1980 roku i zobowiązała się do kroków na rzecz poprawy sytuacji kobiet. Wszystkie kraje-sygnatariusze zdają sprawozdania ze swoich działań na rzecz likwidacji dyskryminacji wobec kobiet.

W czerwcu Koalicja zorganizowała dwa okrągłe stoły: wokół problemów zatrudnienia i sytuacji ekonomicznej kobiet, oraz przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Spotkania odbyły się w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Obserwatorium Równości Płci jest członkiem Koalicji i bierze udział w jej działaniach.

18 czerwca 2015 odbył się okrągły stół poświęcony problemom ekonomicznym kobiet. Poruszone były problemy zatrudnienia, równej płacy, różnych form dyskryminacji w miejscu pracy, ale także pracy nieodpłatnej w domu. Mówiono też o segregacji rynku pracy, który wynika z różnic już na etapie edukacji – w wyniku tych różnic kobiety częściej pracują w branżach niżej opłacanych, związanych z opieką i edukacją, a rzadko w branżach związanych z technologią, informatyką. Rzadziej też zajmują posady najlepiej opłacane i rzadziej zajmują wysokie stanowiska kierownicze.

Sprawozdanie ze realizacji zaleceń CEDAW złożyli na spotkaniu przedstawiciele i przedstawicielki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektoratu Pracy, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
W czasie dyskusji nasza ekspertka zabrała głos w sprawie problemów przemocy ekonomicznej i instytucji opieki nad dziećmi.

2 czerwca 2015 odbył się okrągły stół poświęcony problemowi przemoc y wobec kobiet i dziewcząt.

Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji reprezentantek i reprezentantów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji, Prokuratury Generalnej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat zamierzeń i planów związanych z realizacją zaleceń.

Spotkania zostały zarejestrowane, linki do relacji na you tube zanjdują się na stronie Koalicji: http://www.karat.org/pl/programmes/womens-human-rights/cedaw-narzedziem-zwalczania-dyskryminacji/aktualnosci/
 

publikacje

Baner

przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl