Szczegóły aktualności

22 września 2015, 13:00

20 lat Platformy Pekińskiej

W związku z dwudziestą rocznicą przyjęcia Platformy Pekińskiej, podczas drugiego dnia VII Kongresu Kobiet odbyła się sesja „20 lat Platformy Pekińskiej. Kiedyś - teraz“. Udział w niej wzięły m.in. Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania prof. Małgorzata Fuszara oraz Wicemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka. Jedną z panelistek była również analityczka Obserwatorium Aleksandra Niżyńska, która opowiedziała jak zobowiązania przyjęte w Deklaracji Pekińskiej wpłynęły na sytuację kobiet w polskiej polityce.

Deklaracja Pekińska i Platforma Działania zostały przyjęte podczas IV Światowej Konferencji w sprawach Kobiet, która odbyła się we wrześniu 1995 roku w Pekinie pod egidą ONZ.Uczestniczyło w niej 189 rządów oraz ponad 5 tys. przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Konferencja odwoływała się do wcześniejszych ustaleń konferencji z Nairobi (1985 r.), podczas której określono strategie działań na rzecz równości, awansu i zwiększenia udziału kobiet w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. W Deklaracji Pekińskiej państwa potwierdziły swoje zobowiązania dotyczące realizacji celów równości, rozwoju i pokoju. Z kolei Platforma Działania jest programem działania identyfikującym dwanaście obszarów mających kluczowe znaczenie dla podniesienia statusu kobiet, takich jak edukacja, zdrowie czy ich udział w procesach decyzyjnych.

Deklaracja Pekińska ma w historii działań na rzecz poprawy sytuacji kobiet charakter przełomowy.Podczas Konferencji, po raz pierwszy podjęto problem nierówności między płciami w kontekście praw człowieka.  Po raz pierwszy w dokumentach tej wagi pojawiło się także sformułowanie gender mainstreaming – włączanie perspektywy płci społeczno-kulturowej do polityk i programów społecznych, politycznych i gospodarczych.

Uczestniczki panelu wskazywały na pozytywne zmiany, które zaszły w sytuacji kobiet w Polsce od czasu podpisania Deklaracji, jednocześnie alarmując, że wiele z postulatów w niej zawartych nie zostało jeszcze spełnionych. O swoich wspomnieniach związanych z pracami nad Deklaracją opowiadały prof. Eleonora Zielińska Aleksandra Solik oraz Katarzyna Kądziela, członkinie polskiej delegacji na Konferencji w Pekinie.

Zachęcamy do wysłuchania pamiętnego przemówienia Hilary Clinton, wygłoszonego podczas Konferencji:


 

publikacje

Baner

przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl