Szczegóły aktualności

13 października 2015, 11:37

Kobiety nie głosują? - list do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie spotów telewizyjnych

List otwarty do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wizerunku kobiet w informacyjnych spotach wyborczych 
 
Instytut Spraw Publicznych wraz z organizacjami oraz osobami działającymi na rzecz równego udziału kobiet i mężczyzn w życiu publicznym wystosowali do Państwowej Komisji Wyborczej list otwarty w sprawie wizerunku kobiet w informacyjnych spotach wyborczych, wyprodukowanych przez PKW przed październikowymi wyborami.
 
 
Jak piszą w liście jego sygnatariusze i sygnatariuszki: "Jako organizacje i osoby, które działają na rzecz równego udziału kobiet i mężczyzn w życiu publicznym, zależy nam na tym,  żeby zarówno obywatele, jak i obywatelki czuli się w równym stopniu adresatami działań organów publicznych. Z przykrością stwierdzamy, że wyprodukowane przez Państwa spoty informacyjne nie spełniają tego warunku. W żadnym z pięciu umieszczonych na stronie internetowej PKW filmików informacyjnych główną bohaterką nie jest kobieta, mimo że stanowią one 52% społeczeństwa".
 


Zachęcamy do podpisywania się pod listem organizacje i osoby prywatne pod adresem: obserwatorium@isp.org.pl
 
 


Treść listu
 
Warszawa, 12.10.2015
 
Szanowny Pan Przewodniczący
Wojciech Hermeliński
Państwowa Komisja Wyborcza
 
 
List otwarty 
 
do Wojciecha Hermelińskiego
Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
 
Szanowny Panie Przewodniczący,
 
Zwracamy się do Pana w związku ze spotami informacyjnymi przygotowanymi przez Państwową Komisję Wyborczą przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Wzbudziły nasze zainteresowanie w związku z listem, który w tej sprawie wystosował do PKW Pan Krzysztof Cibor oraz odpowiedzią z Państwa strony, którą adresat upublicznił.
 
Jako organizacje i osoby, które działają na rzecz równego udziału kobiet i mężczyzn w życiu publicznym, zależy nam na tym,  żeby zarówno obywatele, jak i obywatelki czuli się w równym stopniu adresatami działań organów publicznych. Z przykrością stwierdzamy, że wyprodukowane przez Państwa spoty informacyjne nie spełniają tego warunku. W żadnym z pięciu umieszczonych na stronie internetowej PKW filmików informacyjnych główną bohaterką nie jest kobieta, mimo że stanowią one 52% społeczeństwa. Wszystkie spoty prezentują mężczyznę, który w różnych sytuacjach życiowych decyduje się wziąć udział w wyborach. Co więcej, to również mężczyźni wpajają swoim dzieciom postawy obywatelskie. Gdy rodzice odwożą syna (nie córkę!) na lotnisko, to ojciec przypomina mu o konieczności wpisania się do rejestru wyborców poza miejscem zamieszkania. Matka prosi tylko, by zadzwonił do domu po podróży.
 
Tego typu obserwacje mogą wydawać się Państwu błahe, jednak wzmacnianie stereotypów związanych z płcią ma ogromny wpływ na kształtowanie postaw w polskim społeczeństwie. W filmiku, w którym kobieta przypomina mężowi o jego obywatelskim obowiązku głosowania, sama nie deklaruje, że wybiera się na wybory. Dodatkowo jej przytłoczenie obowiązkami domowymi nie daje widzom nadziei, że weźmie udział w głosowaniu. Taki obraz wzmacnia wciąż silne przekonanie, że obowiązki domowe przypisane są do sfery kobiecej, a obowiązki publicznej do sfery męskiej. 
 
Doceniamy fakt, że PKW promuje udział w wyborach grup, które mogą mieć utrudniony udział w głosowaniu lub z innych przyczyn rzadziej głosują – osób z niepełnosprawnością, przebywających w dniu wyborów poza miejscem zamieszkania i wyborców najmłodszych. Także tutaj pokazani w filmikach wyborcy są co do jednego płci męskiej!
Apelujemy, by w przekazach informacyjnych ze strony Państwowej Komisji Wyborczej kobiety były traktowane na równi z mężczyznami jako obywatelki, świadome wyborczynie i osoby mające wpływ na kształt życia publicznego w Polsce.
 
Oczekujemy, że jeszcze przed wyborami 25 października PKW przedstawi bardziej zrównoważony materiał, a jeżeli nie będzie to możliwe opublikuje odpowiednie wyjaśnienie i/lub przeprosiny.
 
Inicjatorki i inicjatorzy listu:
 
Agata Chełstowska, Obserwatorium Równości Płci ISP
Małgorzata Druciarek, Obserwatorium Równości Płci ISP
Anna Dryjańska, Kongres Kobiet
Aleksandra Niżyńska, Obserwatorium Równości Płci ISP
Dr Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych
Piotr Pacewicz, dziennikarz
 
List poparli:
 
Małgorzata Borowska
Joanna Chudzian
Krzysztof Cibor
Piotr Cykowski
Joanna Erbel, Partia Zieloni, Kongres Ruchów Miejskich
Monika Falej
dr hab. Agnieszka Graff
Maciej Jakubowiak
Ingeborga Janikowska-Lipszyc
Michał Kosakowski
dr Julia Kubisa, Uniwersytet w Geteborgu i Uniwersytet Warszawski
Klaudia Lewandowska
Anna Matthei-Socha
Anna Moskwa
Izabela Olszewska
dr Agnieszka Paja
dr Maria Pawłowska
prof. Monika Płatek
Martyna Równiak
Hanna Samson
Katarzyna Szota
Marta Usiekniewicz
Anna Władyszewska
Jakub Zygmunt
 

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych"
Fundacja "Phan Bde"
Fundacja Feminoteka
Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego
Fundacja Kobiet Nauki - Polska Sień Kobiet Nauki
Fundacja MaMa
Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
Fundacja Pozytywnych Zmian
Fundacja Studio (S)praw
Głosy Przeciw Przemocy
Kobiet Koalicja KARAT
Kongres Kobiet
Krytyka Polityczna
Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA
Partia Razem
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
Stowarzyszenie Kobiet Konsola
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
"Scena dla twardziela"
 

publikacje

Baner

przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl