Szczegóły aktualności

13 października 2015, 00:00

Polecamy książkę "Matka Polka na odległość"

12 października 2015 roku odbyło się spotkanie i dyskusja wokół książki dr Sylwii Ubrańskiej „Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010”. Książka powstała na podstawie doktoratu autorki, jej badań nad macierzyństwem na odległość, czyli praktykami opiekuńczymi Polek, które emigrowały w celach zarobkowych, głównie do Belgii.
 
W dyskusji, która odbyła się w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, udział wzięły dr Elżbieta Korolczuk, prof. dr Beata Łaciak i dr Maciej Gdula. Spotkanie poprowadziła analityczka Obserwatorium, Agata Chełstowska.

Dyskusja była bardzo owocna, goście podkreślali, że badania autorki nad biografiami kobiet z klasy robotniczej i ludowej są ważnym wkładem w dorobek polskich nauk społecznych i przełamują tendencję do koncentrowania się na biografiach kobiet z klasy średniej. Są też ważnym głosem w debatach o migracji i macierzyństwie, uwidaczniając doświadczenia kobiet, których historie rzadko słyszymy w mediach. Aby zbadać zjawisko transnarodowego macierzyństwa autorka przeprowadziła badania terenowe i 50 wywiadów pogłębionych z polskim imigrantkami w Polsce i w Belgii. Książka rzuca nowe światło na zjawiska „postmodernizacji ubogich”, panikę moralną i pojęcie „eurosieroctwa” oraz trwałość koncepcji „Matki Polki”.

publikacje

Baner

przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl