Szczegóły aktualności

2 listopada 2015, 14:00

Konferencja „20 lat po Pekinie. Postanowienia IV Światowej Konferencji w Sprawie Kobiet - czy ciągle są aktualne?”

Konferencja „20 lat po Pekinie. Postanowienia IV Światowej Konferencji w Sprawie Kobiet - czy ciągle są aktualne?” zebrała osoby zaangażowane w ruch na rzecz równości płci. Była to również ostatnia konferencja organizowana przez prof. Małgorzatę Fuszarę na stanowisku Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania.

W pierwszym panelu „Dziewczęta w edukacji”, rozmawialiśmy o edukacji seksualnej i tym, w jaki sposób jej brak wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne młodych dziewcząt. Brak rzetelnej edukacji seksualnej skutkuje niechcianymi ciążami nastolatek, n co wskazują wyniki monitoringu Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton . Dyskutowaliśmy też szerzej o dyskryminacji w polskich szkołach, na którą również narażone są głównie dziewczynki. Wskazuje na to publikacja Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona.” Punktem wyjścia do dyskusji był również raport „Gender w podręcznikach”, na bazie którego podjęty został wątek treści stereotypowych przekazywanych w edukacji.
 
W panelu na temat mediów i polityki nasza ekspertka Aleksandra Niżyńska przedstawiała wyniki monitoringu wyborów, który prowadzimy w 2015, natomiast Anna Dryjańska i Piotr Pacewicz przedstawili wyniki własnych analiz dotyczących marginalnego udziału kobiet w programach publicystycznych i informacyjnych.

Podczas panelu „Spojrzenie na kryzys uchodźczy i kwestie migracji z perspektywy gender” z kolei dyskutowałyśmy o trudnej sytuacji uchodźczyń, które o wiele częściej są narażone na gwałt i inne formy przemocy. Ich sytuację przedstawiła Draginja Nadażdin z Amnesty International. Z kolei Dominika Potkańska z Instytutu Spraw Publicznych mówiła o polityce integracyjnej, która nie zawsze odpowiada na problemy specyficzne dla kobiet. W panelu pojawiła się też kwestia przemocy wobec migrantek oraz problem handlu ludźmi, który w sposób wyjątkowy dotyka właśnie kobiet.

publikacje

Baner

przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl