Szczegóły aktualności

18 grudnia 2015, 14:25

UE bez porozumienia ws. kwot dla kobiet we władzach firm

Według raportu Komisji Europejskiej na temat równości kobiet i mężczyzn w UE z października 2014 r. kobiety stanowiły 20,2 proc. członków rad nadzorczych dużych spółek giełdowych. Gorzej przedstawia się sytuacja w zarządach firm - tam udział kobiet wynosił już tylko 6,5 proc., zaś wśród prezesów - 3,3 proc. Niestety, w poniedziałek 7 grudnia, państwa członkowskie po raz kolejny nie doszły do porozumienia w sprawie przepisów, które miałyby zapewnić lepszą równowagę płci w radach nadzorczych dużych spółek notowanych na giełdzie.

Proponowana dyrektywa ma na celu zwiększenie udziału "niedoreprezentowanej płci", czyli kobiet, w radach nadzorczych spółek giełdowych  do 40 proc. Kwota miałaby obowiązywać od 2020 r., a w spółkach publicznych od 2018 r.  Ministrowie ds. pracy i polityki socjalnej państw UE, którzy spotkali się w Brukseli, podkreślali, że zgadzają się z ogólnym celem proponowanych rozwiązań, czyli zwiększeniem udziału kobiet we władzach dużych firm, ale europejskie przepisy w tej dziedzinie nie są potrzebne, bo wiele krajów przyjmuje już właśnie rozwiązania w tym zakresie.

Takiego zdania był również reprezentujący Polskę wiceminister Stanisław Szwed, według którego udział kobiet w radach nadzorczych jest w Polsce chroniony przez prawo spółek, dzięki czemu w ostatnich latach liczba stanowisk zajmowanych przez kobiety znaczne wzrosła. Zdaniem wiceministra decyzje w tej dziedzinie należy pozostawić spółkom.

Zaproponowana dyrektywa nie zdołała uzyskać poparcia większości krajów członkowskich, choć w trakcie negocjacji została znacznie złagodzona, a przewodzący aktualnie UE Luksemburg zaproponował kompromisową wersję wychodzącą naprzeciw wątpliwościom niektórych państw. Według nowej wersji  kraje unijne miałyby swobodę wyboru metod, jakimi zamierzają osiągnąć cel dyrektywy (czyli 40-procentowy udział kobiet w radach nadzorczych). Jednak i ta propozycja nie zdołała uzyskać aprobaty państw.

Unia Europejska ma kontynuować prace nad dyrektywą pod przewodnictwem Holandii, która przejmuje prezydencję 1 stycznia.

publikacje

Baner

przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl