Szczegóły aktualności

9 stycznia 2016, 00:00

Zmiana urzędu Pełnomocnika ds. Równego Traktowania

 
Wojciech Kaczmarczyk został pełnomocnikiem rządu ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i do ds. równego traktowania - poinformował 8 stycznia 2016 roku wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Kaczmarczyk będzie ministrem w kancelarii premiera.
 
Urząd pełnomocnika rządu ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ds. równego traktowania zastąpił urząd o węższych kompetencjach, pełnomocnika ds. równego traktowania, który w latach 2014 – 2015 sprawowała prof. dr hab. Małgorzata Fuszara.

Stronę internetową www.rownetraktowanie.gov.pl zastąpiła strona o adresie www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl. Zmiana nazwy urzędu wskazuje na przesunięcie w polityce rządu: kwestie równego traktowania i dyskryminacji zostały połączone z problematyką społeczeństwa obywatelskiego w kompetencjach jednego pełnomocnika.

Wicepremier, nominując nowego pełnomocnika, dodał, że Kaczmarczyk jest wieloletnim działaczem sektora organizacji pozarządowych, ma także doświadczenia w pracy naukowej, dydaktycznej, eksperckiej. "Poznałem pana ministra wiele lat temu jako działacza organizacji pozarządowych. Sam przez 30 lat zajmuję się kwestiami społeczeństwa obywatelskiego, od trzech lat blisko współpracujemy" - powiedział Gliński.

Sam Kaczmarczyk powiedział, że jego zadaniem "będzie przygotowanie narodowego programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, monitorowanie wdrażania tego programu, koordynacja i monitorowanie polityki państwa, która jest rozsiana w różnych resortach, współpracy państwa z sektorem organizacji pozarządowych i innych instytucji obywatelskich".

Podkreślił, że chciałby realizować te działania w ścisłej współpracy z sektorem obywatelskim, bo - jak mówił - tylko współpraca administracji państwowej i organizacji pozarządowych może przynieść efekty.

(na podstawie informacji PAP)

publikacje

Baner

przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl