Szczegóły aktualności

16 lutego 2016, 16:54

Spotkania u Rzecznika Spraw Obywatelskich – problemy kobiet


 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizowało w lutym dwa spotkania związane z tematyką nierówności płci i problemów kobiet.

Pierwsze spotkanie odbyło się we wtorek, 9 lutego, jego tematem była sytuacja osób uprawnionych do alimentów na dziecko. W siedzibie RPO spotkał się zespół ekspercki, który ma na celu wypracowanie projektów zmian w systemie alimentów. Rozmawiano o problemie niskiej ściągalności alimentów, sytuacji osób nieuprawnionych do zasiłku alimentacyjnego z Funduszu Alimentacyjnego, problemy związane z przepisami prawa odnoszącymi się do nie alimentacji i sposobem egzekwowania tych przepisów.

Tematem drugiego spotkania, które odbyło się we wtorek, 16 lutego, była przemoc wobec kobiet. Celem spotkań był przegląd tematyki i ustalenie podstaw współpracy między biurem RPO a organizacjami pozarządowymi.

W czasie spotkania na temat przemocy wobec kobiet Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiło kompetencje Rzecznika i różne możliwości działania, jakimi dysponuje ten urząd np. możliwość wglądu w akta spraw sądowych, żądania wszczęcia postępowania, czy wnoszenia wniosków o kasację. Dr Sylwia Spurek, Zastępczyni RPO ds. Równego Traktowania przypomniała też, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest równocześnie niezależnym organem ds. równego traktowania. Poprosiła organizacje pozarządowe o współpracę, kontakt i wskazywanie obszarów problemowych w prawie i funkcjonowaniu instytucji publicznych w wymienionych obszarach. Zwróciła też uwagę, ze Rzecznik planuje rozwijać litygację strategiczną, czyli występowanie w sprawach precedensowych w celu zmiany linii orzeczniczej. Indywidualne sprawy obywateli można zgłaszać na stronie internetowej RPO.

Następnie przedstawicielki organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką przemocy przedstawiły zakres swoich działań i najważniejsze wnioski ze swojej pracy. Na spotkaniu obecne były między innymi przedstawicielki Obserwatorium Równości Płci, które przybliżyły tematykę przemocy ekonomicznej w związkach i rekomendacje dotyczące lepszego przeciwdziałania przemocy ekonomicznej, sformułowane we współpracy z ekspertami, partnerami społecznymi i stroną rządową w 2015 roku. Oprócz rekomendacji poleciłyśmy lekturę raportu na temat przemocy ekonomicznej (aby pobrać PDF należy zarejestrować się na stronie - wystarczy pdoać swój adres e-mail).

publikacje

Baner

przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl