Szczegóły aktualności

19 lutego 2016, 15:00

Co Polacy sądzą o programie „Rodzina 500 plus”?

Na temat programu „Rodzina 500 plus” wypowiedzieli się już eksperci, politycy, a także przedstawiciele administracji publicznej. Obietnica wprowadzenia bezpośrednich transferów pieniężnych do polskich rodzin miała kolosalny wpływ na sukces wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Na podstawie komunikatu z najnowszych badań CBOSU-u „Program ‘Rodzina 500 plus’ jako element systemu wspierania rodzin i dzietności”[1] dowiadujemy się natomiast co Polacy sądzą o tym programie, jak również o tym, w jaki sposób państwo powinno wspierać dzietność oraz rodziny wychowujące dzieci.
 
Prawie wszyscy Polacy (98%) słyszeli o programie „Rodzina 500 plus”, przy czym niemal 80% z nich wie, na czym ma on polegać. Taki sam odsetek ankietowanych popiera przekazywanie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko do 18 roku życia oraz na każde dziecko w przypadku rodzin o niskich dochodach. Sprzeciw wobec tego rozwiązania wyraża 15% ankietowanych. Krytyczna ocena programu wzmacnia się wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia oraz poziomu dochodów Polaków.
 
Ponad trzy czwarte badanych uważa, że program „Rodzina 500 plus” będzie miał pozytywny wpływ na społeczeństwo. Jednocześnie prawie co drugi ankietowany obawia się, że jego wprowadzenie będzie niekorzystne dla gospodarki. Na opinie o gospodarczych skutkach programu najbardziej znaczący wpływ ma orientacja polityczna: podczas gdy niemal połowa badanych identyfikujących się z prawicą (49%) sądzi, że świadczenie wychowawcze będzie miało korzystny wpływ na gospodarkę, dwie trzecie ankietowanych o orientacji lewicowej (66%) jest przeciwnego zdania.
 
Społeczne przewidywania co do skutków demograficznych omawianego programu są umiarkowanie optymistyczne. Prawie dwie trzecie objętych badaniem Polaków (65%) liczy na to, że wprowadzenie rządowego programu przyczyni się do wzrostu liczy urodzeń w Polsce, przy czym prawie połowa zaznacza, że wzrost ten będzie najprawdopodobniej niewielki. Aż 29% ankietowanych nie przewiduje żadnego wpływu programu na poziom dzietności w Polsce.
 
Zbliżony odsetek respondentów uważa, że świadczenie wychowawcze powinno przysługiwać tylko biednym i średnio sytuowanym rodzinom (45%), bądź wszystkim rodzinom wychowującym dzieci, niezależnie od uzyskiwanego dochodu (43%). 10% ankietowanych jest zdania, że 500 zł na dziecko powinno stanowić wsparcie jedynie dla najbiedniejszych rodzin.
 

 


[1] Komunikat z badań nr 25/2016: Program „Rodzina 500 plus” jako element systemu wspierania rodzin i dzietności, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, luty 2016

publikacje

Baner

przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl