Szczegóły aktualności

8 kwietnia 2016, 06:00

Opinia prawna w sprawie projektu ustawy całkowicie zakazującej przerywanie ciąży

Debata publiczna, która przez ostatnie miesiące koncentrowała się w kontekście rozrodczości raczej na tematyce związanej z Programem Rodzina 500+, nagle całkowicie zmieniła swój tor. Dzięki Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji” media i opinia publiczna zaczęła rozmawiać o projekcie zaostrzającym przepisy o aborcji. Należy jednak z mocą podkreślić, że projekt ten idzie znacznie dalej niż tylko całkowity zakaz przerywania ciąży. Usuwa bowiem zobowiązanie władzy do zapewnienia ludziom (kobietom i mężczyznom) prawa do samodzielnego, odpowiedzialnego, integralnego decydowania o swojej płodności, ciele, zdrowiu fizycznym i dobrostanie psychicznym i społecznym.

Prof. dr hab. Monika Płatek przygotowuje na zlecenie Instytut Spraw Publicznych opinię prawną  na temat projektu Ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży  (Dz. U. nr 17 z 1993 r., poz. 78 ze zm.) oraz  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.  nr 88, poz. 553 ze zm.) Poniżej zamieszczamy wstępne wnioski z przygotowywanej ekspertyzy prawnej:

1. Aborcja powinna być legalna, bezpieczna i rzadka.

2. Tak samo jak nikt nie ma obowiązku poddania się aborcji (ciężarna może zdecydować, że wybiera utratę zdrowia lub śmierć), tak samo nie można ciężarnej na  śmierć i utratę zdrowia skazywać, odmawiając  jej terminacji ciąży. Nie można za ciężarną decydować ani o jej płodności, ani o jej życiu.

3. Projekt ustawy nacechowany jest ideologicznie wizją religijną, prezentowaną współcześnie przez Kościół katolicki w Polsce.

4. Zgłoszony, pod pretekstem ochrony życia, projekt ustawy  godzi w godność człowieka, zdrowie kobiet i płodów w okresie prenatalnym, a także w ich życie. 

5. Ochrona życia realizuje się poprzez wypełnienie zobowiązania władzy do zapewnienia ludziom prawa do podejmowania odpowiedzialnych decyzji w kwestii prokreacji. Wymaga to od władzy wywiązania się ze spoczywającego na  niej obowiązku przestrzegania praw reprodukcyjnych kobiet i mężczyzn, a więc zapewnienia dostępu do wiedzy, bezpłatnych badań, w tym badań prenatalnych, środków antykoncepcyjnych, w tym antykoncepcji awaryjnej.

6. Ochrona życia i zdrowia wymaga polityki społecznej gwarantującej przestrzeganie autonomii seksualnej kobiet i mężczyzn, chroniącej kobiety i mężczyzn przed gwałtami i innymi formami przemocy seksualnej. Wymaga polityki społecznej nastawionej na zagwarantowanie równej partycypacji w życiu społecznym osobom urodzonym z wadami genetycznymi.

7. Kto kontroluje płodność człowieka, kontroluje jego życie. Z przyrodzonej człowiekowi godności płynie wymóg respektowania przez władzę decyzji ludzi, co do ich płodności i prokreacji. Wynika z niej również dopuszczalność terminacji ciąży, gdy  ciężarna uzna, iż nie jest w stanie jej kontynuować.
 
8. Traktowanie praw reprodukcyjnych w kontekście problemów demograficznych jest niedopuszczalną instrumentalizacją człowieka.

9. Prawo karne stanowi ultima ratio. Oznacza to, że po przepisy i sankcje kryminalne sięga się dla rozwiązania społecznej kwestii tylko wówczas, gdy żadne inne dziedziny prawa nie nadają się do zastosowania. Tymczasem projekt Ordo iuris et consortium idzie w kierunku uznanym za niedopuszczalny w ramach zasad dobrej legislacji.  Zastępuje obowiązek badań prenatalnych prawdopodobieństwem sankcji karnej za ich przeprowadzenie.  Jest to sprzeczne z zasadami dobrej legislacji. Projekt ten odbiera prawa, do których przestrzegania władza jest zobowiązana i stwarza zagrożenie kryminalizacji procesów biologicznych nierozerwalnie związanych z ciążą (średnio co czwarta ciąża kończy się samoistnym poronieniem; w jeszcze większym stopniu dotyczy to komórek na etapie rozwoju cytoblasty i zarodka).

10. Projekt zakazuje wszelkiej aborcji. Wyklucza terminację ciąży, do której doszło w wyniku gwałtu, zagrażającej życiu ciężarnej kobiety oraz w przypadku ciężko chorego, zdeformowanego płodu. Projekt konsekwentnie kryminalizuje poronienie, czyniąc przedmiotem dochodzenia prokuratorskiego naturę poronienia.

11. Projekt tworzy sztuczną definicję chwili poczęcia człowieka, zakładając, iż człowiek zaczyna się w momencie połączenia w jajowodzie komórki męskiej i żeńskiej. Poczęcie nie jest chwilą, jest procesem. Procesem biologicznym, który zanim blastocysta zagnieździ się w macicy trwa od 3 do 10 dni. Także i wówczas proces ten nie jest zakończony.

12. Projekt przewiduje odpowiedzialność karną kobiety ciężarnej za poronienie jeśli prokurator i sąd dojdą do wniosku, że poronienie nie było samoistne. Tej samej odpowiedzialności podlega każdy, kogo można podejrzewać i obciążyć odpowiedzialnością za poronienie - ciężarna po poronieniu i osoby, które można uznać za współwinne lub pomocnicy, a także lekarze.

13. Projekt lekceważy zobowiązanie do zagwarantowania ludziom wiedzy z zakresu biologii rozrodu wolnej od indoktrynacji.  
 
Cały tekst wstępnych uwag do pobrania tutaj.

Projekt ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji” do pobrania tutaj.

 
 

publikacje

Baner

przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl