Szczegóły aktualności

15 kwietnia 2016, 08:00

Konwencja CEDAW - prezentacja raportu z monitoringu 
31 marca  2016 roku w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się prezentacja raportu Koalicji CEDAW na temat realizacji Konwencji CEDAW przez polskie instytucje publiczne. Spotkanie było jednocześnie podsumowaniem cyklu spotkań "Okrągłych Stołów" między Koalicją CEDAW a instytucjami publicznymi. Tematem spotkań była realizacja zaleceń Komitetu CEDAW w zakresie zdrowia kobiet i dziewcząt, przemocy i jej przeciwdziałania oraz pracy i sytuacji ekonomicznej kobiet oraz dziewcząt w Polsce.
 
Spotkanie otworzył dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Agata Chełstowska przedstawiła metodologię i zakres monitoringu przeprowadzonego przez Koalicję CEDAW, Aleksandra Solik wyjaśniła do jakiego stopnia
państwo polskie realizuje zalecenia Komitetu CEDAW w zakresie tworzenia instytucji dbających o równość płci. Karolina Więckiewicz streściła wyniki monitoringu działań zwiazanych ze zdrowiem kobiet i przemocą wobec kobiet, a Kinga Lohmann przedstawiła problemy związane z pracą i sytuacją ekonomiczną kobiet, w szczególności z segregacją w edukaci, której rezultatem jest późniejsza segregacja na rynku pracy.
W drugiej części spotkania przedsawiciele ministerstw i niektórych instytucji publicznych przedstawiali wyniki swoich działań i plany na przyszłość, w kontekście wynków monitoringu. Szczególnie pozytywnie przyjęto wystąpienia przedstawiciela Komendy Głównej Policji i przedstawicielki Głównego Urzędu Statystycznego.
 
Dyskusję moderowały Ewa Rutkowska i Agnieszka Grzybek.
 
Niestety, pomimo zaproszenia Rzecznika Praw Obywatelskich w spotkaniu nie wziął udziału Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, a także nikt z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W spotkaniu uczestniczyło 45 osób, w tym z trzech ministerstw, Komendy Głównej Policji, Głównego Inspektoratu Pracy, GUS, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, OPZZ, Pogotowia „Niebieska Linia” oraz oczywiście z Biura RPO i z organizacji pozarządowych.

LINK DO RAPORTU Z MONITORINGU

publikacje

Baner

przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl