Szczegóły aktualności

13 maja 2016, 12:12

Polacy o dopuszczalności aborcji

Według najnowszego komunikatu z badań Centrum Badania Opinii Społecznej, „Dopuszczalność aborcji w różnych sytuacjach”[1], większość Polaków opowiada się za utrzymaniem tzw. „kompromisu aborcyjnego”. Oznacza to, że ankietowani w większości uważają, że legalne przerywanie ciąży powinno być dostępne w trzech przypadkach dopuszczonych przez obowiązującą ustawę: gdy ciąża zagraża życiu matki (84%) bądź jej zdrowiu (76%), a także w sytuacji gdy ciąża jest wynikiem gwałtu (74%). Trzeci przypadek, czyli dopuszczalność przerwania ciąży w sytuacji gdy badania prenatalne wykazują trwałe uszkodzenie płodu, zyskało stosunkowo najmniejsze poparcie społeczne – 60% badanych zgadza się, że w takiej sytuacji dokonanie aborcji powinno być dopuszczalne.
Najmniej akceptowane przez Polaków okoliczności dopuszczenia przerywania ciąży to zła sytuacja materialna matki (81% ankietowanych uważa, że w takim przypadku aborcja nie powinna być dopuszczalna), jej trudna sytuacja osobista (80%), a także sytuacja, w której kobieta po prostu nie chce mieć dziecka (78%). Od 2012 roku opinie Polaków na temat dopuszczalności przerywania ciąży ze względów socjoekonomicznych utrzymują się na podobnym poziomie. Tym razem 11% badanych dopuszcza przerywanie ciąży z tych właśnie względów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dochody przypadające na osobę w gospodarstwie domowym nie różnicują w sposób istotny opinii na ten temat.
Najnowszy komunikat CBOS pokazuje okoliczności wcześniej niebadane,  tj. niepełnoletność matki oraz niepełnosprawność rodziców (czyli ich niezdolność do sprawowanie opieki nad dzieckiem). Większość Polaków nie dopuszcza aborcji w takich sytuacjach, choć znaczący jest odsetek osób niezdecydowanych (14% i 20% odpowiednio).
Udział w praktykach religijnych to czynnik najsilniej wpływający na stosunek do aborcji.
 Pracownia CBOS zbadała również wpływ odczytywanego w niedzielę 3 kwietnia, w kościołach całego kraju,  listu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski na stosunek Polaków do kwestii dopuszczalności przerywania ciąży. Okazało się, że nie miał on znaczącego wpływu na opinie dotyczące zmian w prawie aborcyjnym.


[1] Komunikat z badań nr 71/2016, „Dopuszczalność aborcji w różnych sytuacjach”, Warszawa, maj 2016; badanie przeprowadzono w dniach 31 marca – 7 kwietnia 2016 roku.

publikacje

Baner

przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl