Szczegóły aktualności

20 maja 2016, 16:05

Za co żyć na emeryturze? – o ubóstwie emerytalnym kobiet podczas VIII Kongresu Kobiet

Jak wynika z raportu Instytutu Spraw Publicznych „Sytuacja kobiet w systemie emerytalnym”, autorstwa Janiny Petelczyc oraz Pauliny Roickiej, średnia emerytura kobiet w Polsce w 2014 r. wynosiła 1653,03 zł, a średnia emerytura mężczyzn w tym samym czasie - 2 394,84 zł. Oznacza to, że kobiety otrzymują zdecydowanie niższe świadczenia niż mężczyźni i narażone są na ubóstwo i wykluczenie społeczne w starszym wieku. Obniżenie wieku emerytalnego, postulowane przez nowy rząd, przełoży się na jeszcze niższe emerytury kobiet. Jak ograniczyć lukę emerytalną i jaki to ma związek z luką płacową? Czy i jak rekompensować kobietom okres wydłużonej opieki nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi? Czy kobiety chcą przechodzić na wcześniejszą emeryturę i jaki to będzie miało wpływ na wysokość ich świadczeń?

Na te i inne pytania szukaliśmy odpowiedzi 13 maja 2016 roku podczas panelu dyskusyjnego pt. „Za co żyć na emeryturze – ubóstwo emerytalne kobiet – jakie rozwiązania?”. Debata została zorganizowana w ramach Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji VIII Kongresu Kobiet. W dyskusji udział wzięli: dr Anna Kurowska z Instytutu Polityki Społecznej UW, dr Iga Magda ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Instytutu Badań Strukturalnych, Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan, dr Janina Petelczyc z Instytutu Polityki Społecznej UW oraz prof. Irena Wóycicka. Rozmowę poprowadził dr Michał Polakowski z Fundacji ICRA.

Eksperci i ekspertki podkreślali, że niższy wiek emerytalny jednoznacznie dyskryminuje kobiety. Niższe świadczenia emerytalne kobiet związane są z ich krótszą aktywnością na rynku pracy – kobiety są statystycznie lepiej wykształcone od mężczyzn, a zatem wchodzą na rynek pracy później, a schodzą z niego wcześniej. Jeżeli dodamy do tego przerwy w aktywności zawodowej związane z opieką nad dziećmi i innymi osobami zależnymi, a także lukę płacową pomiędzy kobietami i mężczyznami, niskie emerytury przestają dziwić. Ekspertki kładły duży nacisk na niedostatecznie rozwinięty system opieki instytucjonalnej dla najmłodszych dzieci raz nierówny podział obowiązków domowych pomiędzy kobietami i mężczyznami, przekładający się na mniejsze zaangażowanie kobiet w pracę zawodową.

Wśród rekomendacji zmian znalazły się, między innymi, takie propozycje jak: wprowadzenie minimalnej emerytury gwarantowanej, walka z dyskryminacją na rynku pracy, rozbudowa systemu opieki instytucjonalnej dla dzieci do lat trzech oraz osób starszych, wprowadzenie kwot ojcowskich w ramach urlopów rodzicielskich, dostosowanie systemu ubezpieczeń do aktualnego modelu rodziny, promowanie edukacji na kierunkach technicznych wśród kobiet.

Wszyscy eksperci i ekspertki stwierdzili, że podnoszenie wieku emerytalnego jest warunkiem koniecznym poprawy sytuacji emerytalnej kobiet. Uczestniczki i uczestnicy debaty zgodzili się jednak, że do rozwiązania problemu trzeba podejść w sposób systemowy, gdyż samo podniesienie wieku emerytalnego nie wyeliminuje ubóstwa emerytek. Z całą pewnością potrzebna jest rzetelna kampania informacyjna skierowana do kobiet, mająca na celu zwiększenie ich poziomu wiedzy na temat funkcjonowania systemu emerytalnego oraz tego, jakie czynniki istotnie wpływają na poziom ich świadczeń.

 

 „Prawa kobiet, prawa obywatelskie pod rządami PIS-u” – raport Kongresu Kobiet

Aplikacja „Równość wynagrodzeń” do mierzenia luki płacowej wewnątrz firmy stworzona przez Instytut Badań Strukturalnych oraz GRAPEpublikacje

Baner

przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl