Szczegóły aktualności

9 czerwca 2016, 12:08

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY CAŁKOWICIE ZAKAZUJĄCEJ PRZERYWANIA CIĄŻY JUŻ DOSTĘPNA

Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji” udało się już zebrać ponad 100 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem zaostrzającym przepisy o aborcji. Należy jednak z mocą podkreślić, że projekt ten idzie znacznie dalej niż tylko całkowity zakaz przerywania ciąży. Usuwa bowiem zobowiązanie władzy do zapewnienia ludziom (kobietom i mężczyznom) prawa do samodzielnego, odpowiedzialnego, integralnego decydowania o swojej płodności, ciele, zdrowiu fizycznym i dobrostanie psychicznym i społecznym.

Prof. dr hab. Monika Płatek przygotowała na zlecenie Instytut Spraw Publicznych opinię prawną  na temat projektu Ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży  (Dz. U. nr 17 z 1993 r., poz. 78 ze zm.) oraz  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.  nr 88, poz. 553 ze zm.) Poniżej zamieszczamy wybrane wnioski z ekspertyzy prawnej:

1. Aborcja powinna być legalna, bezpieczna i rzadka.

2. Projekt ustawy usuwa zobowiązanie państwa do zapewnienia ludziom prawa do decydowania o swojej płodności i prawa do odpowiedzialnego planowania rodzicielstwa.

3. Zgłoszony, pod pretekstem ochrony życia, projekt ustawy  godzi w godność człowieka, zdrowie kobiet i płodów w okresie prenatalnym, a także w ich życie. 

4. Treść przepisów zagraża zakazaniem i kryminalizacją metody leczenia niepłodności in vitro i dostarczania antykoncepcji awaryjnej.

5. Projekt opiera ochronę życia i zdrowia na instrumentach prawa karnego. Jest to sprzeczne z zasadą, iż prawo karne pełni w procesie legislacji rolę ultima ratio.

6. Tak samo jak nikt nie ma obowiązku poddania się aborcji (ciężarna może zdecydować, że wybiera utratę zdrowia lub śmierć), tak samo nie można ciężarnej na  śmierć i utratę zdrowia skazywać, odmawiając  jej terminacji ciąży. Nie można za ciężarną decydować ani o jej płodności, ani o jej życiu.

7. Ochrona życia realizuje się poprzez wypełnienie zobowiązania władzy do zapewnienia ludziom prawa do podejmowania odpowiedzialnych decyzji w kwestii prokreacji. Wymaga to od władzy wywiązania się ze spoczywającego na  niej obowiązku przestrzegania praw reprodukcyjnych kobiet i mężczyzn, a więc zapewnienia dostępu do wiedzy, bezpłatnych badań, w tym badań prenatalnych, środków antykoncepcyjnych, w tym antykoncepcji awaryjnej.

8. Ochrona życia i zdrowia wymaga polityki społecznej gwarantującej przestrzeganie autonomii seksualnej kobiet i mężczyzn, chroniącej kobiety i mężczyzn przed gwałtami i innymi formami przemocy seksualnej. Wymaga polityki społecznej nastawionej na zagwarantowanie równej partycypacji w życiu społecznym osobom urodzonym z wadami genetycznymi.

9. Projekt zakazuje wszelkiej aborcji. Wyklucza terminację ciąży, do której doszło w wyniku gwałtu, zagrażającej życiu ciężarnej kobiety oraz w przypadku ciężko chorego, zdeformowanego płodu.  Projekt konsekwentnie kryminalizuje poronienie, czyniąc przedmiotem dochodzenia prokuratorskiego naturę poronienia.

10. Traktowanie praw reprodukcyjnych w kontekście problemów demograficznych jest niedopuszczalną instrumentalizacją człowieka.
 

Cały tekst opinii prawnej do pobrania tutaj.

Projekt ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji” do pobrania tutaj.


Publikacja finansowana przez Fundację im. Heinricha Bölla w ramach projektu „Równość płci w polskiej polityce publicznej”

publikacje

Baner

przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl