Szczegóły aktualności

7 czerwca 2016, 11:00

WCZEŚNIEJSZE MAŁŻEŃSTWA DLA OBU PŁCI

Senat przedstawił właśnie projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który zrównuje sytuację mężczyzn i kobiet w zakresie warunków zawarcia małżeństwa. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem, małżeństwa nie może zawrzeć osoba niepełnoletnia (przed ukończeniem 18-tego roku życia), chyba że jest kobietą, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Uprawnienie to nie przysługuje natomiast mężczyznom. Ta dysproporcja – w ocenie członków izby wyższej parlamentu – może prowadzić do nieuzasadnionej dyskryminacji mężczyzn oraz naruszać prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Zespół Obserwatorium Równości Płci analizował kwestię wieku i związanej z nim zdolności do czynności prawnych nastolatki i nastolatka – kwestia ta została szerzej omówiona w Zielonej Księdze (nie)równości płci w prawie. Zdaniem autorek wspomniany wyżej przepis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dyskryminuje również kobiety. „Teoretycznie to mężczyzna jest w gorszej sytuacji prawnej, ponieważ mimo takiej samej sytuacji faktycznej nie uzyskuje zdolności do czynności prawnych, tak jak kobieta w tym samym położeniu. Warto jednak zastanowić się dlaczego ustawodawca skonstruował przepis w taki sposób. Za taką konstrukcją mogło stać przekonanie o mężczyźnie jako odpowiedzialnej i dorosłej osobie, która jest w stanie „podciągnąć” innego człowieka do dorosłości. Takiej samej mocy sprawczej pozbawiona została kobieta, która nie jest w stanie swego małoletniego partnera uprawnić do bycia jej mężem, a tym samym pełnoprawną osobą zdolną do podejmowania decyzji o życiu własnym i swojego dziecka. Tylko mężczyzna, kobieta nie. Kobieta może być samotna, ale do stworzenia rodziny potrzebny jest dorosły mężczyzna; dorosła kobieta takiej mocy nie ma.”
 
Opinia prawna Kancelarii Senatu dotycząca postulatu zrównania wieku uprawniającego do zawarcia związku małżeńskiego mężczyzn z wiekiem kobiet do poprania tutaj.

publikacje

Baner

przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl