Szczegóły aktualności

23 czerwca 2016, 08:00

NAJNOWSZY RAPORT NA TEMAT OJCOSTWA W STANACH ZJEDNOCZONYCH

MenCare Campaign i Promundo opublikowały najnowszy raport na temat ojcostwa w Stanach Zjednoczonych (2016 State of America’s Report). Wnioski z badań wskazują na rosnące znaczenie ról opiekuńczych w życiu mężczyzny, a także na ogromne bariery społeczno-kulturowe, na jakie napotykają ojcowie chcący aktywnie włączyć się w życie swoich dzieci.

Godzenie życia zawodowego z rodzinnym
Przez ostatnie 30 lat, czas spędzany w czasie dnia roboczego przez amerykańskich ojców z ich dziećmi wzrósł o 65%. Niestety, rosnąca chęć i gotowość mężczyzn do poświęcania większej ilości czasu swoim dzieciom jest sprzeczna z chęcią i gotowością pracodawców do zapewnienia mężczyznom warunków ku temu. Z podobnym problemem spotykają się kobiety. Zaprezentowane dane pokazują, że wśród rodziców, którzy pracują zawodowo więcej niż 40 godzin tygodniowo, 74% czuje, że nie spędza wystarczająco dużo czasu ze swoimi dziećmi. Autorzy raportu wskazują na polityki firm, nie uwzględniające potrzeb rodziców, jako główne źródło tego problemu.

Podwójne standardy
Oczekiwania społeczne wobec mężczyzn, aby byli głównymi żywicielami rodzinny, są wciąż bardzo silne. Prawie dwie trzecie badanych Amerykanów (64%) zgodziło się, że niezależnie od tego, czy mężczyzna aktywnie zajmuje się dziećmi, to właśnie on powinien zapewnić stabilność finansową rodziny. Efektem takiego stereotypowego podejścia do ról płciowych jest wzmocnienie luki płacowej pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz stygmatyzacja mężczyzn, którzy zrezygnowali z pracy zawodowej, aby zająć się domem.

Kobiety radzą sobie lepiej w męskim świecie
Wyniki raportu wskazują wyraźnie, że kobiety poczyniły ogromny postępy i odniosły spore sukcesy w typowo męskich zawodach (finanse, nowe technologie), podczas gdy mężczyźni stoją w miejscu w tym aspekcie. W 1980 roku, w Stanach Zjednoczonych zaledwie 2% wychowawców przedszkolnych i wczesnoszkolnych było mężczyznami. W 2014 roku odsetek pozostał bez zmian.

Polityka rodzinna
Według autorów raportu, każdy współczesny rozwinięty kraj radzi sobie lepiej w kwestii polityki rodzinnej niż Stany Zjednoczone. Amerykański rząd nie oferuje żadnego płatnego urlopu rodzicielskiego. The Family Medical Leave Act z 1993 roku ustanowił bezpłatny urlop rodzicielski, przysługujący po narodzinach dziecka, lecz dane wskazują, że tylko 40% najmniej zarabiających pracowników miało dostęp do tego rozwiązania.

Zmieniający się model rodziny
Połowa amerykańskich dzieci, w jakimś momencie swojego życia, będzie żyła w gospodarstwie domowym z jednym rodzicem. Jednocześnie, pomiędzy 8 a 10 milionów ojców nie mieszka na stałe w USA. Tradycyjny model rodziny nuklearnej, w której dwoje heteroseksualnych rodziców wychowuje wspólnie pod jednym dachem dwójkę dzieci jest coraz rzadszym zjawiskiem, a – jak podkreślają autorzy raportu – polityki wewnętrzne firm powinny się do tego dostosować.

Edukacja seksualna
Jak podkreślają autorzy raportu, dobrej jakości edukacja seksualna ma kolosalne znaczenie dla jakości ojcostwa w danym kraju. Kiedy chłopcy uczą się o zdrowej seksualności, antykoncepcji, wtedy statystycznie mają większe szanse na stanie się odpowiedzialnymi partnerami oraz zaangażowanymi ojcami. W Stanach Zjednoczonych 30% nastolatków nie otrzymało praktycznie żadnej edukacji seksualnej przed momentem inicjacji.

Zdrowie
Mężczyźni pomiędzy 30. a 44. rokiem życia są 3 razy mniej skłonni pójść do lekarza choć raz w ciągu roku niż kobiety. Dodatkowo, w tym samym badaniu, 24% mężczyzn przyznało, że czekają tak długo jak to możliwe z poszukiwaniem pomocy w problemach zdrowotnych.

Wnioski z raportu
- Genderowe granice pomiędzy opieką a utrzymaniem domu zacierają się – rodzice, którzy łączą obie role oczekują nowej, dostosowanej do ich potrzeb polityki rodzinnej oraz nowego podejścia pracodawców
- Różnorodność modelów rodziny wymaga dostosowania polityk publicznych tak, aby każde dziecko miało równe szanse na rozwój
- Systemowe nierówności wynikające ze statusu społeczno-ekonomicznego oraz pochodzenia etnicznego wymagają nowych polityk publicznych wpierających wszystkie rodziny

Wybrane rekomendacje
- Ucz swoje dzieci od samego początku o wartości oraz możliwościach, jakie daje zarówno praca zawodowa, jak i praca opiekuńcza
- Należy usprawnić system edukacji seksualnej, rodzicielskiej, oraz tej związanej z przeciwdziałaniem przemocy dla dzieci oraz dorosłych
- Walcz o wspierające miejsca pracy
- Potrzebny jest płatny urlop rodzicielski, którym rodzice będą dzielić się po równo
- Zachęcaj mężczyzn do uprawiania zawodów związanych z opieką, zdrowiem i edukacją
- Licz ojców i prowadź badania na ich tematJ
 

Link do pełnego raportu jest dostępny tutaj

Link do relacji video z pierwszych warsztatów dla ojców, zorganizowanych przez Instytut Spraw Publicznych jest dostępny tutaj

publikacje

Baner

przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl