Szczegóły publikacji

Emilia Rekosz (Rok publikacji: 2010)

Kobiety i mężczyźni w telewizyjnej kampanii wyborczej.

Kobiety i mężczyźni w telewizyjnej kampanii wyborczej.

Raport zawiera wyniki analizy materiałów wyborczych prezentowanych w kampanii telewizyjnej w ramach wyborów parlamentarnych 2011 r. z uwzględnieniem zmiennej płci. Cztery główne pytania stawiane w analizie są następujące:

1) czy kampania telewizyjna reprodukuje stereotypy dotyczące płci;
2) czy kobiety były widoczne w spotach telewizyjnych podczas ostatniej kampanii  wyborczej oraz w jakiej roli były w nich przedstawiane;
3) jakie tematy poruszają w kampanii kobiety, a jakie mężczyźni;
4) jaki obraz kobiet wyłania się ze spotów i czy obraz ten różni się w spotach telewizyjnych poszczególnych partii?

Analiza została przeprowadzona z perspektywy genderowej. Polega ona interpretowaniu materiału z punktu widzenia różnic i podobieństw w prezentowaniu kobiet i mężczyzn. Analiza była prowadzona zarówno w sposób ilościowy, jak i jakościowy.


pobierz PDF

pobierz EPUB

pobierz MOBI
przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl