Szczegóły publikacji

M.Druciarek, M.Fuszara, A.Niżyńska, J.Zbieranek (Rok publikacji: 2012)

Kobiety na polskiej scenie politycznej

Kobiety na polskiej scenie politycznej

Mechanizm kwotowy na listach wyborczych wprowadzony do polskiego systemu prawa wyborczego w 2011 roku był ważnym krokiem w stronę wyrównania szans kobiet i mężczyzn w procesie wyborczym. Udział kobiet w polskim życiu politycznym jest niewielki - ani na poziomie lokalnym, ani w skali ogólnokrajowej nie przekracza 30%. W raporcie przedstawiona została sytuacja kobiet w polityce po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wyborów samorządo wych w roku 2010 oraz parlamentarnych w 2011 roku. Autorzy wyciągają wnioski z pierwszych wyborów, w których zastosowano mechanizm kwotowy oraz jednomandatowe okręgi wyborcze, proponując rekomendacje, które wzmocniłyby efektywność tego mechanizmu.
 


Pobierz publikację (pdf)

English version (pdf)


Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl