Szczegóły publikacji

Marta Gałązka (Rok publikacji: 2012)

Partie o kobietach

Partie o kobietach

Analiza programów zwycięskich partii politycznych przedstawionych przed wyborami parlamentarnymi w 2011 roku

Raport zawiera wyniki analizy programów partii politycznych zaprezentowanych podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2011 roku. Programy analizowano pod kątem zawartej w nich tematyki równych praw kobiet i mężczyzn. W badaniach wzięto również pod uwagę propozycje partii dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy, ich udziału w życiu publicznym, zdrowia (w tym zdrowia reprodukcyjnego), a także infrastrukturalnego i finansowego wsparcia rodziny. Raport odpowiada na pytanie, czy zmiany proponowane przez ugrupowania polityczne mieszczą się w ramach polityki rodzinnej czy też polityki równościowej. Analizując poszczególne fragmenty programów autorka identyfikuje rozwiązania dążące do poprawy sytuacji kobiety – matki oraz te, które mają na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia.


pobierz publikację


Kategorie

Udział kobiet w polityce

Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl