Szczegóły publikacji

Aleksandra Sołtysiak Łuczak (Rok publikacji: 2014)

Działania administracji samorządowej realizujące idee równości płci

Działania administracji samorządowej realizujące idee równości płci
W niniejszej publikacji przedstawione zostały działania administracji samorządowych realizujących ideę równości płci. Pokazano dobre praktyki wprowadzania polityki równości na szczeblu małego miasta oraz województwa. Wszystkie przypadki zbadano, zadając te same pytania: Skąd pomysł? Jak samorząd włączył się w działanie? Jakie problemy wystąpiły podczas realizacji projektu? Jakie efekty przyniósł projekt? Autorka wybrała tę strukturę, aby wskazać, jakie przeszkody mogą pojawić się podczas realizowania pomysłów w regionach. Najważniejsze etapy to powstawanie pomysłów oraz wprowadzanie ich w życie. Autorka subiektywnie wybrała najważniejsze przykłady dobrych praktyk samorządów na rzecz polityki równości płci.

Plik do pobrania >>>


przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl