Szczegóły publikacji

Beata Łaciak, Małgorzata Druciarek (Rok publikacji: 2018)

Kwestia płci w nowych podstawach programowych i wybranych podręcznikach szkolnych

Kwestia płci w nowych podstawach programowych i wybranych podręcznikach szkolnych
Podstawy programowe i podręczniki szkolne takich przedmiotów jak: wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie, etyka, edukacja wczesnoszkolnado zostały poddane krytycznej analizie treści z perspektywy feministycznej, akcentującej znaczenie płci w życiu społecznym.
 
Autorki poszukują odpowiedzi na pytania:
 
• Czy i jak w analizowanych materiałach została uwzględniona problematyka dotycząca płci, równości płci, relacji między kobietami i mężczyznami, dyskryminacji związanej z płcią?
 
• Czy na podstawie analizowanych programów i podręczników szkolnych można dostrzec wrażliwość na kwestie związane z płcią?
 
• Czy i jak w analizowanych materiałach pojawia się problem różnorodności związanej z niepełnosprawnością, kolorem skóry czy narodowością?
 
Kwestie tolerancji, dyskryminacji i równości, jak się wydaje, nierozerwalnie wiążą się nie tylko z problemem płci, ale także z zagadnieniem traktowania wszelkiej różnorodności.


przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl