O Projekcie

„Obserwatorium Równości Płci”, to nowa instytucja, w ramach której Instytut Spraw Publicznych będzie kontynuował dotychczasowe działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Obserwatorium jest inicjatywą pozarządową mającą na celu analizowanie, monitorowanie i promowania równości płci w Polsce. Poprzez działania grupy ekspertów i ekspertek zajmujących się problematyką konstytucyjnej zasady równości kobiet i mężczyzn monitorujemy działania legislacyjne, aktywność rządu i administracji publicznej. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo opinie i komentarze dotyczące nie tylko polskiej legislacji oraz działań władz na różnych szczeblach, ale także aktów prawa międzynarodowego. Będziemy również informować o tym, jakie stanowisko zajmuje Rzeczpospolita Polska na arenie międzynarodowej w kwestiach związanych z równością płci.

Poza wnikliwym monitoringiem działalności władz państwowych i samorządowych oraz analizą aktów prawnych, nasi eksperci i ekspertki obserwują również działalność organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze równości płci. Zależy nam na tym, aby Obserwatorium stało się platformą zbierającą informacje o ciekawych projektach i inicjatywach związanych z równouprawnieniem w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Najbardziej interesujące informacje i wydarzenia będziemy zamieszczać w naszym comiesięcznym biuletynie, do którego mogą się Państwo zarejestrować na naszej stronie.

Obserwatorium Równości Płci jest instytucją otwartą na współpracę, korzystającą z wiedzy i doświadczenia wielu ekspertów i ekspertek oraz organizacji i instytucji. Mamy nadzieję, że codzienne sprawdzanie najciekawszych informacji na naszym profilu na Facebooku, comiesięczne czytanie biuletynu i cykliczne wchodzenie na naszą stronę internetową z komentarzami, nagraniami wypowiedzi ekspertów i ekspertek oraz infografikami stanie się dla Państwa stałym elementem poszerzania wiedzy na temat działań podejmowanych  w obszarze równości płci.

Nasza prezentacja >>> 

Druk PDF

publikacje

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl