Szczegóły aktualności

8 grudnia 2016, 10:43

SEMINARIUM "ALIMENTY. JAK NAPRAWIĆ SYSTEM?"

6 grudnia 2016 w Instytucie Spraw Publicznych spotkali się eksperci i ekspertki, oraz przedstawiciele i przedstawicielki  rządu i administracji publicznej, aby wspólnie szukać skutecznego rozwiązania problemu niealimentacji w Polsce. Dyskutowano na temat przyczyn masowego niepłacenia alimentów w kraju, przyjrzano się metodom egzekwowania długów alimentacyjnych stosowanym w innych krajach, a także przedstawiono działalność rządu w tym zakresie. W spotkaniu udział wzięli: Anna Andrzejewska z Ministerstwa Sprawiedliwości, Ewa Speranza z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej oraz dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich.
 
Problem niepłacenia alimentów to powszechne zjawisko w Polsce, które spotyka się z pobłażliwym traktowaniem i przyzwoleniem społecznym. Polacy niezależnie od płci nie stosują ostracyzmu wobec osób, które nie dopełniają obowiązków wobec swoich dzieci. Znane są również sytuacje wsparcia, m.in. ze strony pracodawców, którzy zezwalają na ukrywanie dochodów osobom, od których ściągane są alimenty. Zmniejszenie społecznego przyzwolenia na proceder skutkujący ekonomicznym porzuceniem dzieci jest jednym z największych problemów z jakimi spotyka się system alimentacyjny.
 
Wprowadzenie do dyskusji stanowiła prezentacja Agaty Chełstowskiej, analityczki Obserwatorium Równości Płci oraz autorki ekspertyzy „Alimenty na dzieci – diagnoza polskiego systemu i przegląd praktyk zagranicznych”
Anna Andrzejewska z Ministerstwa Sprawiedliwości skupiła się na problemie niskiej karalności oraz przepisach, które sprzyjają tolerancji dla niepłacenia alimentów na dzieci. Przedstawiła działania Ministerstwa zmierzające ku zmianie art. 209 Kodeksu Karnego, mówiącego o „uporczywości” niepłacenia, w celu jasnego zdefiniowania sytuacji oraz obejmowania przez prawo umów barterowych między rodzicami. Zapowiedziała również wprowadzenie tabel alimentacyjnych na wzór tych obowiązujących w USA, biorących pod uwagę wiele czynników, m.in. zamożność obojga rodziców, miejsce zamieszkania, wiek dziecka.  Odniosła się również do problemu utrudniania przez matki kontaktu między ojcem i dzieckiem w przypadku rozwodu wskazując, że umocnienie wzajemnych więzi pozytywnie wpłynie na egzekwowanie alimentów.
Ewa Speranza z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazywała przede wszystkim na systemowy problem niskiej ściągalności należności alimentacyjnych.  Przekazała również uczestnikom i uczestniczkom informację, że Ministerstwo nie prowadzi prac nad likwidacją bądź podniesieniem progu uprawniającego do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. O zmianie przepisów i konieczności poprawienia egzekwowania zaległych należności mówił również Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar. Szczegółowo omówił on działalność Zespołu Ekspertów ds. Alimentów, funkcjonującego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Rzeczniku Praw Dziecka. W dyskusji wzięli udział, m.in., eksperci i ekspertki Zespołu ds. Alimentów, naukowczynie, a także przedstawicielki organizacji walczących o prawa dzieci porzuconych ekonomicznie.Seminarium zorganizowane we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie  w ramach projektu „Równość płci w polskiej polityce publicznej”

publikacje

Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl