Dobre praktyki z Niemiec

24 stycznia 2013 r. Wydział ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na Rynku Pracy, funkcjonujący w ramach Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zorganizował polsko-niemieckie seminarium eksperckie na temat sposobów monitorowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Głównym celem spotkania była prezentacja narzędzia Logib-D, stosowanego w Niemczech w celu zredukowania średniej różnicy wynagrodzeń uwarunkowanych płcią.

Logib-D stanowi połączenie zaadaptowanego z modelu szwajcarskiego kalkulatora płac (Logib), systemu audytowania firm z punktu widzenia różnic płac pomiędzy kobietami i mężczyznami, oraz warsztatów dla kadr zarządzających przedsiębiorstwami. Model logitowy identyfikuje czynniki odpowiedzialne za wspomniane różnice wynagrodzeń, poprzez kontrolowanie poszczególnych charakterystyk zatrudnienia pracowników i pracownic – np. stawek godzinowych brutto, wykształcenia, oraz stażu na danym stanowisku. Pozwala on na przeprowadzenie wewnątrz firm statystycznej analizy równości płac oraz określenie możliwych powodów zaistniałych nierówności.

W Polsce problem tzw. gender pay gap jest obecny w debacie publicznej już od kilku lat. Według szacunków Eurostatu ze stycznia bieżącego roku różnice w zarobkach pomiędzy kobietami i mężczyznami utrzymują się w naszym kraju na poziomie 4,5%. Metodologia przyjęta przez Eurostat nie w pełni odzwierciedla jednak rzeczywistość polskiego rynku pracy, ponieważ uwzględnia jedynie informacje o zarobkach pracowników firm zatrudniającym ponad 9 osób. Wedle danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2010 r. różnica płacowa między kobietami i mężczyznami wynosi 15%.  Wspomniane różnice są największe w grupach pracowników najlepiej i nagorzej wykształconych. Jeżeli porównamy te dane ze średnią dla całej Unii Europejskiej (16%), możemy dojść do wniosku, że Polska całkiem dobrze radzi sobie z opisywanym problemem. Niemniej jednak nadal brakuje nam skutecznej metody kontrolowania wynagrodzeń w celu wyeliminowania dyskryminacji płacowej kobiet.

Pomimo że przeanalizowanego podczas seminarium modelu nie dałoby się zastosować w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce – analizy mogą dotyczyć firm zatrudniających powyżej 15 pracowników – może on z całą pewnością stanowić podstawę do eksperckiej debaty na temat skutecznych sposobów likwidowania gender pay gap w naszym kraju. Twórcy Logib-D zwracają bowiem uwagę na znaczenie zmian świadomościowych wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności na poziomie firm i organizacji, dla redukcji poziomu dyskryminacji płciowej w zatrudnianiu i wynagradzaniu za pracę o tej samej wartości. Dostęp do informacji na temat nieuzasadnionych różnic płac, jak również uświadomienie sobie czynników wpływających na taki stan rzeczy, to pierwszy i kluczowy krok w walce z nierównym traktowaniem kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu Logib-D (w języku niemieckim) http://www.logib-d.de/sid_C0B369DDD5BCC36A0912F98636965F92/DE/01_Home/home_node.html
 

Druk PDF

Kategorie

Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl