Szczegóły publikacji

Agata Chełstowska, Agnieszka Zarzyńska (Rok publikacji: 2014)

Urlopy dla ojców w kontekście różnych modeli polityki rodzinnej w Europie

Urlopy dla ojców w kontekście różnych modeli polityki rodzinnej w Europie

Celem niniejszego raportu jest omówienie możliwości, jakie przysługują obecnie w Polsce ojcom, którzy chcą wziąć urlop związany z opieką nad małym dzieckiem. Urlopy dla ojców to rozwiązanie nowe, wprowadzone niedawno w ramach polityki prorodzinnej rządu. Prezentowany raport ma umożliwić porównanie obowiązujących polskich rozwiązań z ich europejskimi odpowiednikami, wyciągnięcie wniosków z badań nad skutecznością tych systemów i sformułowanie rekomendacji co do dalszego kierunku reform.Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl