Szczegóły publikacji

Aleksandra Niżyńska (Rok publikacji: 2015)

Łączenie rodzin uchodźców - regulacje prawne i praktyka wybranych państw europejskich

Łączenie rodzin uchodźców - regulacje prawne i praktyka wybranych państw europejskich

Łączenie rodzin to kwestia niezwykle istotna w przypadku cudzoziemców zamieszkujących na terenie państwa, do którego trafili wyjeżdżając z kraju pochodzenia. Możliwość połączenia się z najbliższymi daje bowiem większy komfort w odnajdywaniu się w nowej i często trudnej sytuacji życiowej samym cudzoziemcom, ale jest również czynnikiem, który korzystnie wpływa na ich integrację i społeczną aklimatyzację w nowym otoczeniu, co jest korzystne z punktu widzenia władz państwowych. Umożliwienie uchodźcom korzystania z podstawowego systemu wsparcia, jakim jest rodzina, korzystnie wpływa na ich powrót do zdrowia i możliwość szybszej integracji. Dlatego polityka ułatwiająca łączenie rodzin uchodźców, mimo finansowych obciążeń dla państwa przyjmującego w krótkiej perspektywie, może okazać się korzystna w dłuższym okresie ze względu na mniejsze problemy asymilacyjne i szybszą możliwość uniezależnienia się uchodźcy od systemu opieki społecznej. W niniejszej ekspertyzie zaprezentowana została polityka wybranych państw Unii Europejskiej  - czy rzeczywiście ma ona charakter ułatwiający łączenie rodzin, czy stawia przed uchodźcami liczne barier?Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl