Szczegóły publikacji

Agata Chełstowska, Małgorzata Druciarek, Aleksandra Niżyńska (Rok publikacji: 2015)

Przemoc ekonomiczna w związkach

Przemoc ekonomiczna w związkach
Przemoc ekonomiczna jest jak kameleon: w różnych środowiskach w róznych srodowiskach wyglada różnie, zależnie od zamożnosci rodziny. Przemoc fizyczną łatwo zdefiniować, przemoc ekonomiczną trudniej zauważyć i udowodnić. Polega na manipulacji przewagą materialną w celu kontrolowania drugiej osoby. Bardzo rzadko przyjmuje postać otwartego szantażu. To raczej stopniowe budowanie swojej przewagi i osłabianie drugiej osoby.
 
Niniejszy raport zawiera wyniki pierwszych w Polsce kompleksowych badań poświęconych wyłącznie zjawisku przemocy ekonomicznej, a także rekomendacje koniecznych zmian w przepisach prawa oraz w systemie przeciwdziałania przemocy w Polsce. 


Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl