Szczegóły publikacji

(Rok publikacji: 2015)

Rekomendacje: przemoc ekonomiczna

Rekomendacje: przemoc ekonomiczna

15 kwietnia 2015 r. Instytut Spraw Publicznych wraz z Fundacją im. Heinricha Boella zorganizował okrągły stół, w którym udział wzięli reprezentanci i reprezentantki administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości, organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane problematyką przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Dzięki badaniom przeprowadzonym w ramach projektu „Przemoc ekonomiczna – diagnoza i przeciwdziałanie” oraz dyskusji podczas okrągłego stołu przygotowano rekomendacje dotyczące zmian w prawie oraz działań systemowych służących poprawie sytuacji kobiet, które doświadczają lub potencjalnie mogą doświadczać przemocy ekonomcznej.Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl