Szczegóły publikacji

Małgorzata Druciarek, Izabela Przybysz (Rok publikacji: 2018)

Działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w średnich firmach. Raport z badań jakosciowych

Działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w średnich firmach. Raport z badań jakosciowych
Realizacja badania empirycznego miała na celu uzyskanie odpowiedzi na główne pytanie badawcze: w jaki sposób zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest rozumiana i realizowana w średnich firmach? Niniejszy raport podzielony jest na dwie części. W pierwszej z nich opisano wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicielek i przedstawicieli firm. Ta część zakończona jest opisem dobrych praktyk zaobserwowanych w firmach. Drugą część poświęcono analizie opinii ekspertek. Na końcu raportu zamieszczone zostały rekomendacje.

Czytaj rekomendacje (pdf) 


Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl