Szczegóły publikacji

Małgorzata Druciarek, Beata Łaciak (Rok publikacji: 2019)

Kobiety w Parlamencie Europejskim Strategie partii politycznych w wyborach w 2019 roku w Polsce

Kobiety w Parlamencie Europejskim Strategie partii politycznych w wyborach w 2019 roku w Polsce
Niniejszy raport rozpoczynamy od analizy obecności kandydatek na listach wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego z 2019 roku oraz tego, w jaki sposób kształt list przełożył się na sukces wyborczy kobiet. Następnie opisujemy udział kobiet w Parlamencie Europejskim w ciągu lat, przedstawiając rolę kobiet w organach wybieralnych Parlamentu Europejskiego. 
 
W kolejnej części zaprezentowane zostaną wnioski z wywiadów z liderkami i liderami kluczowych partii politycznych oraz kandydatkami w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego na temat strategii ugrupowań wobec kobiet ubiegających się o mandat. 
 
Osobny rozdział raportu zostanie poświęcony kwestii obecności zagadnienia równości w medialnej kampanii wyborczej jako czynnikowi mającemu bardzo duży wpływ na sukces wyborczy kandydatek. W podsumowaniu zaprezentowano rekomendacje, których zastosowanie mogłoby zwiększyć poziom reprezentacji kobiet w europejskiej polityce.


Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl