Szczegóły publikacji

Małgorzata Druciarek, Dariusz Przybysz, Izabela Przybysz (Rok publikacji: 2019)

Kobiety w polityce krajowej. Strategie partii politycznych w wyborach parlamentarnych w 2019 roku

Kobiety w polityce krajowej. Strategie partii politycznych w wyborach parlamentarnych w 2019 roku
W związku z wyborami parlamentarnymi w 2019 roku i poprzedzającą je kampanią wyborczą temat uczestnictwa kobiet w polityce pojawiał się w debacie publicznej stosunkowo często. Nie tylko polityczka Małgorzata Kidawa-Błońska była promowana przez Koalicję Obywatelską jako przyszła premierka, ale także liderki lewicy wezwały opozycję do wsparcia dziesięciopunktowego „Paktu dla kobiet” i zachęcały kobiety do udziału w wyborach. Można było oczekiwać, że przełoży się to na wynik kobiet w ostatnich wyborach.
 
Niniejszy raport jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy tak się rzeczywiście stało. W przeprowadzonym przez autorki i autora badaniu dotyczącym strategii partii politycznych wobec kandydatek w wyborach samorządowych w 2018 roku  pojawiła się wśród liderek partii politycznych teza, że to wybory parlamentarne są tymi, w których promocja kandydatek jest najistotniejsza i najbardziej widoczna. Analizy stanowią również próbę sprawdzenia wspomnianej tezy oraz przynoszą odpowiedź na pytanie o to, czy partie postawiły na kobiety w wyborach parlamentarnych w 2019 roku.
 
W kolejnych częściach niniejszego raportu zostaną przedstawione wyniki analiz statystycznych dotyczących udziału kobiet w ostatnich wyborach parlamentarnych, a także wnioski z wywiadów z przedstawicielkami i przedstawicielami kluczowych ugrupowań politycznych na temat strategii różnych partii wobec kandydatek startujących w tych wyborach. W podsumowaniu zaprezentowano rekomendacje, których zastosowanie mogłoby zwiększyć poziom reprezentacji kobiet w polskiej polityce.


Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl