Szczegóły publikacji

Monika Płatek (Rok publikacji: 2010)

Stanowisko Instytutu Spraw Publicznych w sprawie projektu ustawy (druk sejmowy 915) przewidującej wypowiedzenie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl