Szczegóły publikacji

Roman Wieruszewski, Katarzyna Sękowska-Kozłowska (Rok publikacji: 2012)

Opinia w sprawie dopuszczalności stosowania kwot płci w zarządach spółek

Opinia w sprawie dopuszczalności stosowania kwot płci w zarządach spółek

Problem nieproporcjonalnie niskiej liczby kobiet w stosunku do mężczyzn na stanowiskach kierowniczych w biznesie dotyczy właściwie wszystkich państw i regionów świata, niezależnie od stopnia zaawansowania równouprawnienia płci i stanu gospodarki. Zwiększenie wpływu kobiet na gospodarkę jest niewątpliwie pożądane zarówno z punktu widzenia aksjologii praw człowieka – jako realizacja zasady równości i niedyskryminacji, jak i ze względów ekonomicznych, o czym świadczą wyniki badań, wskazujące korzyści płynące z metod zarządzania stosowanych przez kobiety. Dlatego coraz więcej państw decyduje się na wprowadzenie, w rozmaitych wariantach, takich środków, jak kwoty w zarządach spółek czy w radach nadzorczych, które mają na celu przyspieszenie wzrostu liczby kobiet na kierowniczych stanowiskach w biznesie. Należą do nich między innymi Norwegia, Hiszpania, Belgia, Francja, Włochy, Holandia i Australia. Warto zatem podjąć próbę odpowiedzi na pytanie o ot, czy prawo polskie dopuszcza możliwość zastosowania takich instrumentów.Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl