Zmiany w urlopach rodzicielskich

W swoim expose Premier Kopacz zapowiedziała kolejne zmiany w urlopach rodzicielskich, które miałyby uprościć dotychczasową skomplikowaną strukturę składającą się z kilku rodzajów urlopów. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej również zaprezentowało plany zmian. W tej chwili poza pierwszymi 14 tygodniami urlopu macierzyńskiego, które zarezerwowane są dla matki, rodzice mogą dowolnie wymieniać się urlopem między sobą. Mogą też wykorzystywać urlop rodzicielski równocześnie, jednak wtedy staje się on krótszy (łączny wymiar urlopu nie może przekroczyć 26 tygodni). Jednak prawo ojca jest warunkowane prawem matki - jeśli ona nie ma prawa do urlopu, ojciec, nawet jeżeli opłaca składki, nie może z niego skorzystać. Minister Kosiniak-Kamysz chce to zmienić. Obecnie trwają prace nad ustawą, która umożliwi - w pewnych przypadkach - korzystanie z urlopu samotnym ojcom. Okazuje się, że Ministerstwo nie zdecydowało się na "radykalny" krok, jakim byłoby uznanie prawa ojca do urlopu rodzicielskiego.

Nasza ekspertka, Izabela Przybysz, upatruje w tym dyksryminację ojców: "Kiedy matka jest niepracująca, nie płaci składek, ojciec nie ma prawa do urlopu; nawet nie może z nią zostać w domu, i ta sytuacja jest krzywdząca dla niego. Nie wiem, dlaczego nikt nie docenia roli ojców na wcześniejszym etapie życia dziecka"

Prace rządu idą jednak w dobrą stronę. Niedawno przyjął on projekt noweli ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, do którego włączono przepisy dot. zasiłku macierzyńskiego. Zgodnie z nimi, do zasiłku ma być uprawniony także ojciec, ale tylko gdy jest ubezpieczony, i tylko w trzech przypadkach: śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub jej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jakie będą losy tej nowelizacji w Sejmie, będziemy monitorować w ramach naszego projektu.

Projekt jest finansowany ze środków funduszy norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Druk PDF

Kategorie

Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl