Cykl wykładów

Czy prawo wszystkich traktuje tak samo? Jakie konstrukcje prawne mogą mieć charakter dyskryminacyjny? Czy język ustaw i kodeksów jest neutralny płciowo?

Choć Konstytucja RP stanowi, że „Kobieta i mężczyzna w RP mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym”, a Polska podpisała Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, to nadal mamy do czynienia z przepisami i konstrukcjami prawnymi o charakterze dyskryminacyjnym.

Jakie to przepisy? Czy dyskryminują one tylko kobiety, czy także mężczyzn? Co zrobić, aby prawo lepiej odpowiadało na potrzeby obu płci? O tym wszystkim podczas wykładów w Olsztynie, Warszawie, Poznaniu, Białymstoku i Krakowie mówić będą wyjątkowe profesorki/profesorowie i nauczycielki/nauczyciele akademiccy - prof. Monika Płatek z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Roman Wieruszewski z Instytutu Nauk Prawnych PAN, dr Katarzyna Sękowska Kozłowska z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, INP PAN, dr Adriana Bartnik z Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie.

Wydarzenie na facebooku >>>

TERMINARZ WYKŁADÓW:

POZNAŃ: 14 maja 2015 r., godz. 16.00 – wykład prof. dr hab. Romana Wieruszewskiego i dr Katarzyny Sękowskiej Kozłowskiej organizowany we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Konstytucyjnego Pro Publico Bono odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w sali gamma.

OLSZTYN: 16 maja 2015 r., godz. 12.50 – wykład dr Adriany Bartnik. Wydarzenie odbędzie się w sali 15 Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, ul. Jagiellońska 59. Partnerem wydarzenia w Olsztynie jest Koło Naukowe Socjologów Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

WARSZAWA: 19 maja 2015 r., godz. 18.30 - wykład prof. dr hab. Moniki Płatek. Wydarzenie odbędzie się w państwomiasto, przy ul. Andersa 29. Partnerem wykładu jest Koło Naukowe "Prawo o płeć" oraz państwomiasto.

KRAKÓW: 28 maja 2015 r., godz. 15.30 - wykład prof. dr hab. Moniki Płatek. Wydarzenie odbędzie się w sali 202 Budynku  A na Akademii im. Frycza Modrzewskiego, przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1.

BIAŁYSTOK: 3 czerwca 2015 r., godz. 10.45 - wykład prof. dr hab. Moniki Płatek. Wydarzenie odbędzie się w Auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 1. Partnerami wydarzenia w Białymstoku są Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Interdyscyplinarna Komisja Naukowa ds. Przemocy i Dyskryminacji


Wykłady poprowadzą:

dr Adriana Sylwia Bartnik - z wykształcenia socjolożka, prawniczka i politolożka. Adiunkt w WSIiE TWP w Olsztynie. Trenerka, mediatorka, prowadzi szkolenia i interwencje kryzysowe z zakresu MDM tj. mobbingu, dyskryminacji i molestowania. W swoich pracach naukowych bada mobbing i współczesny rynek pracy. Skupia sie także na Systemie Sali Sądowej ( doktorat -Sędzia czy kibic? Rola ławnika w wymiarze sprawiedliwości III RP. Analiza socjologiczno-prawna, Trio, Warszawa 2009). Zastępczyni redaktora naczelnego interdyscyplinarnego czasopisma młodych naukowców StRuNa, udziela porad prawnych w Akademickiej Poradni Prawnej.

Zafascynowana ruchami WatchDogowymi, dba o integrację środowiska naukowego z organizacjami strażniczymi, dla których tworzy ekspertyzy prawne, doradza oraz projektuje badania. Obecnie związana z Fundacją Fundusz Pomocy Studentom, z którą od kilku lat przeprowadza monitoringi WatchDogowe. Prywatnie interesuje się turystyką gastronomiczną, teatrem (Monika Strzepka) i piłką nożną.

Prof. dr hab. Monika Płatek - prawniczka i wykładowczyni akademicka, feministka. Profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Zakładzie Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji. Jej działalność naukowa i społeczno-polityczna koncentruje się na takich dziedzinach jak prawo karne, prawa człowieka w tym prawa kobiet, penitencjarystyka, kryminologia, wiktymologia,penologia, psychologia społeczna, gender studies, mediacja, sprawiedliwość naprawcza i socjologia prawa.

Dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska - pracownik naukowy w Instytucie Nauk Prawnych PAN od 2005 r., od 2011 r. na stanowisku adiunkta. Autorka rozprawy doktorskiej pt. „Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet – analiza instytucjonalna.” W latach 2006-2009 dyrektor kursu letniego „International Protection of Human Rights Course”. Członkini Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Internationl Law Association – Grupa Polska oraz zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Wykładowczyni Gender Studies UAM w Poznaniu.

Prof. dr hab. Roman Wieruszewski - pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN od 1975 roku. Aktualnie pełnione funkcje: kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, wiceprzewodniczący Rady Naukowej INP PAN, profesor Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, członek Rady do spraw Uchodźców, ekspert d/s praw człowieka OBWE, członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych, wykładowca Akademii Dyplomatycznej w Warszawie, członek kolegium redakcyjnego "Studiów Prawniczych", członek kolegium redakcyjnego "Netherlands Quarterly of Human Rights". W latach 1989-1992 ekspert Konstytucyjnej Komisji Parlamentarnej. Od 1992 do 1995 współpracownik Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. byłej Jugosławii w ramach Centrum Praw Człowieka ONZ w Genewie, a od 1996 do 1998 szef misji Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w byłej Jugosławii z siedzibą w Sarajewie. W latach 1998-2000 i 2003-2006 członek Komitetu Praw Człowieka ONZ (wiceprzewodniczący Komitetu w latach 2003-2004).
Zainteresowania badawcze: system międzynarodowej ochrony praw człowieka, prawo konstytucyjne.
Projekt jest finansowanym w ramach programu Obywatele dla Demokracji ze środków funduszy norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.
Druk PDF

Kategorie

Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl