Cykl wykładów - podsumowanie

Za nami cykl 5 wykładów na temat nierównego traktowania kobiet i mężczyzn przez prawo.  W maju i czerwcu 2015 r. odwiedziliśmy Poznań, Olsztyn, Białystok, Warszawę i Kraków. Dzięki współpracy z Kołem Naukowym Prawa Konstytucyjnego Pro Publico Bono oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Wyższą Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie oraz jej Kołem Naukowym Socjologów, Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Interdyscyplinarną Komisją Naukową ds. Przemocy i Dyskryminacji, Kołem Naukowym "Prawo a płeć" UW oraz państwomiasto, a także Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie ponad setka uczestników i uczestniczek z całej Polski mogła dowiedzieć się więcej o nierównym traktowaniu kobiet i mężczyzn przez przepisy prawne. W szczególności zależało nam na dotarciu do studentek i studentów prawa, tak aby mogli oni w przyszłości w swojej praktyce zawodowej bardziej krytycznie podchodzić do stosowanych przepisów i pamiętać o tym, że prawo nie zawsze równo traktuje obie płcie.

Wykład prof. dr hab. Romana Wieruszewskiego i dr Katarzyny Kozłowskiej-Sękowskiej z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN odbył się 14 maja. Wykładowcy przedstawili tematykę w ujęciu międzynarodowym, prezentując ciekawe wyroki sądów międzynarodowych w sprawach o dyskryminację ze względu na płeć. Podczas wykładu podjęta została również tematyka środków afirmatywnych, które są przykładem różnego traktowania przez prawo, a przecież służą wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn.

Zdjęcia z wykładu w Poznaniu >>>

Dwa dni później odbył się wykład dr Adriany Bartnik z Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, która przede wszystkim skupiła się na obszarze dyskryminacji na rynku pracy oraz omówiła swoje wyjątkowe badania na temat mobbingu i różnic w charakterze tego zjawiska w przypadku ofiar kobiet i mężczyzn. Wyjaśniła również, w jaki sposób ekonomiczne czynniki mogą wpływać na nierówność obu płci na rynku pracy.
 


Kolejne trzy wykłady – 19 i 27 maja oraz 3 czerwca – poprowadziła prof. dr hab. Monika Płatek, nasza główna ekspertka w projekcie (Nie)równość płci w prawie. Jako karnistka przybliżyła tematykę nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w procedurze karnej oraz analizowała przestępstwo gwałtu w kontekście funkcjonujących stereotypów związanych z płcią. Przedstawiła również problem nierównego traktowania mężczyzn i kobiet  przez prawo pracy oraz kwestię urlopów rodzicielskich w kontekście prawa jako czynnika wzmacniającego stereotypowy podział ról w rodzinie.

Zdjęcia z wykładu w Warszawie >>>


 
Po każdym z pięciu wykładów toczyły się ożywione dyskusje na temat tego, czy prawo ma być narzędziem zmiany społecznej, czy raczej powinno odpowiadać na potrzeby wynikające z istniejącej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Najlepiej oddaje ten problem kwestia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Wyrównanie wieku emerytalnego ma służyć zwiększeniu emerytur kobiet poprzez dłuższą aktywność na rynku pracy. Jednocześnie jednak kobiety stają się wtedy dłużej podwójnie obciążone przez pracę zawodową i pracę opiekuńczą nad dziećmi, a później nad wnukami i starszymi rodzicami. Wyrównanie wieku emerytalnego ma to zmienić, jednak nie stanie się to od razu. Rozwiązaniem byłoby wsparcie wydłużenia i zrównania wieku emerytalnego mechanizmami odciążającymi kobiety od pracy opiekuńczej. Temat ten na pewno będzie jeszcze poruszać w naszych kolejnych działaniach w ramach projektu.

Druk PDF

Kategorie

Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl