Staż w ORP

Maja jest studentką prawa oraz politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Interesuje się zagadnieniami związanymi z międzynarodową ochroną praw człowieka, głównie polityką migracyjną oraz kwestią równouprawnienia kobiet i mężczyzn w przestrzeni publicznej i prawnej. Doświadczenie zdobywała praktykując m.in. w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. W 2014 roku była także uczestniczką I edycji Kliniki Prawa Uchodźczego i Migracyjnego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Kinga ukończyła studia na kierunku Dziennikarstwa i Historii na Kingston University w Londynie w 2011 roku. Podczas studiów otrzymała stypendium na roczna wymianę studencka na State Univeristy of New York at New Paltz, gdzie miała okazje uczestniczyć w 6-miesięcznych seminariach w siedzibie Organizacji Narodow Zjednoczonych w Nowym Jorku. Następnie ukończyła studia magisterskie na kierunku Socjologii i Demografii na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie oraz drugie studia magisterskie na kierunki Historii i Komunikacji Kulturalnej na Uniwersytecie Barcelońskim. W 2015 roku została wybrana jedna z 200 Młodych Liderow międzynarodowejorganizacji Women Deliver (Women Deliver Young Leaders Program) oraz uzyskała stypendium nazagłębienie spraw związanych z prawem i zdrowiem reprodukcyjnym i seksualnym (SRHR). Kinga aktywnie współpracuje z różnymi organizacjami działającymi w obszarze równouprawnienia i równości kobiet.

Druk PDF
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl