Szczegóły publikacji

M.Druciarek, M.Fuszara, A.Niżyńska, J.Zbieranek (Rok publikacji: 2012)

Kobiety na polskiej scenie politycznej

Kobiety na polskiej scenie politycznej

Mechanizm kwotowy na listach wyborczych wprowadzony do polskiego systemu prawa wyborczego w 2011 roku był ważnym krokiem w stronę wyrównania szans kobiet i mężczyzn w procesie wyborczym. Udział kobiet w polskim życiu politycznym jest niewielki - ani na poziomie lokalnym, ani w skali ogólnokrajowej nie przekracza 30%. W raporcie przedstawiona została sytuacja kobiet w polityce po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wyborów samorządo wych w roku 2010 oraz parlamentarnych w 2011 roku. Autorzy wyciągają wnioski z pierwszych wyborów, w których zastosowano mechanizm kwotowy oraz jednomandatowe okręgi wyborcze, proponując rekomendacje, które wzmocniłyby efektywność tego mechanizmu.
 


Pobierz publikację (pdf)

English version (pdf)


Kategorie

Udział kobiet w polityce

Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl