Matki na Działalności Gospodarczej

Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Nowelizacja rozszerza krąg uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego o ojców, jeśli matka umiera lub porzuca dziecko albo z innych względów nie może ona sprawować opieki (np. jest niezdolna do samodzielnej egzystencji). Daje też ojcu większe możliwości starania się o zasiłek opiekuńczy. Jednak naustawie stracą kobiety prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata.

Do tej pory wystarczyło miesiąc przed porodem zarejestrować firmę i opłacić jedną składkę ubezpieczenia zdrowotnego w maksymalnej wysokości, by otrzymywać zasiłek macierzyński w wysokości zadeklarowanej podstawy wymiaru. Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta ustawą, aby dostać maksymalny zasiłek, należy odprowadzać najwyższe składki przez 12 miesięcy. Protestują wobec tego matki, które zaszły w ciążę przed podpisaniem ustawy, ale będą je obejmowały wprowadzone w lipcu przepisy. Jedna z nich przedstawia wyliczenia, wedle których kobiety prowadzące działalność krócej niż dwa lata, dostaną od ZUS 17,77 zł.

Kobiety, które prowadzą działalność, przez pierwsze dwa lata mogą liczyć na preferencyjne stawki składek. Ale trzeba je płacić także w ciąży. Zasiłek wynosi wtedy 297,18 zł, a składka zdrowotna 279,41 zł. To daje 17,77 zł.

Nawet jeśli w życie wejdzie ustawa gwarantująca każdej matce 1 tys. zł, przedsiębiorczynie będą musiały odprowadzić od tego tysiąca 300 zł składki zdrowotnej miesięcznie i w rezultacie uzyskają mniejsze wsparcie niż studentki czy osoby bezrobotne. Kobiety w takie sytuacji zintegrowały się i założyły nieformalną grupę Matki na Działalności Gospodarczej, która aktywnie lobbowała przeciw podpisaniu nowelizacji, a teraz walczy o wydłużenie vacatio legis do 12 miesięcy, aby nowe prawo nie objęło kobiet, które już zaszły w ciążę i planowały ją na innych zasadach.

Problem braku prawa do urlopu matek prowadzących działalność gospodarczą ma znaczący wpływ na aktywność zawodową i wybór kariery przez kobiety. Widoczne jest to między innymi w zawodach prawniczych, w których adwokatki w wieku około 30 lat wpisują się na listę radców prawnych, aby móc zatrudnić się na etacie i zyskać prawo do urlopu macierzyńskiego, który w innym wypadku im nie przysługuje. Tym samym prawa do urlopu rodzicielskiego pozbawiony jest ojciec dziecka. Kwestia vacatio legis nie jest więc jedynym problemem, który Matki na  Działalności Gospodarczej powinny poruszać.

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce jest jedną z najwyższych w Europie, a wskaźnik dzietności wskazuje jedną z najniższych wartości. Warto więc zastanowić się nad rozwiązaniami, które pomogłyby kobietom prowadzącym działalność gospodarczą godzić życie zawodowe z rodzinnym.

Druk PDF

Kategorie

Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl