Równość płci w trzecim sektorze

„Mężczyźni się do organizacji zapisują, a kobiety w nich pracują” – wynika z analiz Małgorzaty Borowskiej przygotowanych na zlecenie Instytut Spraw Publicznych. Kobiety stanowią większość, ale wśród pracowników i wolontariuszy. Mniej jest ich wśród członków i władz.


W sektorze istnieje podział na branże sfeminizowane i zmaskulinizowane. Odzwierciedlają one podział branż na męskie i kobiece na „ogólnym” rynku pracy. Organizacje, w których przeważają albo dominują kobiety, zajmują się: ochroną zdrowia, pomocą społeczną i edukacją. W tych organizacjach pracownice i wolontariuszki stanowią zdecydowaną większość (ok. 70%). 

 

W przypadku sektora pozarządowego nie można mówić o branżach zmaskulinizowanych, występujących na tradycyjnym rynku pracy (jak budownictwo czy zawody inżynierskie), jednak można wyróżnić organizacje zajmujące się turystyką, sportem i hobby jako liczebnie zdominowane przez mężczyzn. Mężczyźni dominują tam nie tylko wśród władz i członków, ale także wśród pracowników, którzy stanowią tam 64%.
 

Podczas seminarium ekspertki z Polski i zza granicy mówiły o problemach, jakie dotykają organizacje pozarządowe  w kontekście nierówności płci:
·         szklane ruchome schody, czyli awansowanie (nielicznych nawet) mężczyzn pojawiających się w organizacjach zdominowanych liczebnie przez kobiety;
·         lepka podłoga, czyli zatrudnienie kobiet w sektorze, oprócz specjalistek, obejmuje również zawody bez ścieżki awansu (sprzątaczki, opiekunki, pracownice biurowe.

 
Co ciekawe w środowisku pozarządowym nie można jednoznacznie stwierdzić istnienia zjawiska szklanego sufitu. Skład władz zarządów organizacji pozarządowych jest wyrównany.

 
 Ważne jest podejmowanie kwestii równości płci jako priorytetu organizacji grantodawczych, zdaje sobie jednak sprawę, że kryzys gospodarczy uniemożliwia realizowanie takiej ilości projektów jak przed 2008 rokiem. Tylko 6% wszystkich środków dotacyjnych dla sektora pozarządowego w Stanach Zjednoczonych przeznaczonych zostało w 2010 roku na projekty skierowane do dziewcząt i kobiet. W Europie w 2009 roku odsetek ten wynosił nieco więcej – 13 %.Zapraszamy do zapoznania się z:
Discussion paper: Kobiety w sektorze pozarządowym
Prezentacją Mihaeli Serban: Gender Equality and Grantmakers
Policy paper: Równość szans kobiet i mężczyzn w sektorze pozarządowym
Druk PDF

Kategorie

publikacje

Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl