Szczegóły aktualności

23 lipca 2015, 12:00

Nowa edycja Gender Equality Index!

Europejski Instytut Równości Płci opublikował nową edycję swojego narzędzia prezentującego na jakim poziomie poszczególne kraje UE plasują się w kontekście równości płci (Gender Equality Index). Indeks ten został w 2015 roku poszerzony o dodatkowy wymiar, jakim jest przemoc ze względu na płeć. I obecnie uwzględnia 8 wymiarów: Rynek pracy, Dostęp do zasobów materialnych, Edukację, Czas, Dostęp do władzy, Zdrowie, Problem dyskryminacji krzyżowej oraz Przemoc. W porównaniu z rokiem 2010 Polska poprawiła swój wynik tylko o 0,7 pkt, a średnia unijna w tym zakresie to jedynie 0,5 pkt. Mimo podejmowanych działań na rzecz wyrównania statusu kobiet i mężczyzn w UE nadal postęp jest ledwo zauważalny. Największa zmiana na poziomie unijnym nastąpiła w obszarze władzy czyli dostępu do gremiów decyzyjnych o charakterze politycznymi i ekonomicznym – indeks w tym zakresie wyrównał się o 2 punkty w górę i osiągnął 39 punktów. Pogorszyła się natomiast sytuacja w domenie rynku pracy, a w pozostałych obszarach poziom równości osiągnął ten sam wskaźnik.

Polska uplasowała się na 20 miejscu na 28 państw, co oznacza, że znajdujemy się w puli przeciętniaków. Daleko nam do państw skandynawskich, ale wyprzedzamy takie kraje jak np. Rumunię, Słowację czy Portugalię. Nasze wyniki poprawiły się w obszarze zdrowia, dostępu do władzy czy zasobów materialnych. Gorzej niż w 2010 roku wypadliśmy natomiast biorąc pod uwagę rynek pracy i edukację.

Nowym elementem w indeksie z 2012 jest uwzględnienie wymiaru przemocy ze względu na płeć. Został on opracowany na podstawie badań Agencji Praw Podstawowych, których wyniki budzą pewne wątpliwości. Możemy na ich podstawie bowiem oceniać jedynie jak często kobiety przyznają się do bycia ofiarami, a nie rzeczywisty poziom przemocy w danym kraju. W związku z tym w indeksie najlepiej wypadają kraje konserwatywne, o ugruntowanych rolach płci i tradycyjnym rozumieniu rodziny, w których przyznanie się do bycia ofiarą pociąga za sobą raczej stygmatyzację i podwójną wiktymizację, a nie wsparcie ze strony państwa i otoczenia. Polska razem z Portugalią, Maltą, Cyprem, Chorwacją, Hiszpanią, Irlandią i Słowenią uzyskała największą liczbę punktów, natomiast najgorzej sytuacja według indeksu wygląda w Finlandii, Szwecji, Holandii czy we Francji.


Więcej na temat indeksu >>>

publikacje

Baner

przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl