Szczegóły aktualności

8 kwietnia 2016, 08:00

Nagrody, wyróżnienia, słowa uznania czyli kto najbardziej przyczynił się równości w 2015 roku!

Nagrodę Radia TOK FM im. Anny Laszuk za "wyjątkowy wpływ na rzeczywistość" w 2015 roku otrzymali Adam Bodnar i Koalicja Organizacji Pozarządowych za akcję "Nasz rzecznik" i umiejętność pracy ponad podziałami, a także wypromowanie osoby od lat walczącej na rzecz słabszych i doprowadzenie do wyboru pierwszego rzecznika praw obywatelskich, którego kandydatura nie była wysunięta przez polityków. Zwycięzcę wskazała Kapituła Nagrody w składzie: płk Krzysztof Olkowicz (ubiegłoroczny laureat wyróżnienia), Agnieszka Holland, Agnieszka Graff, Magdalena Fikus, Ludwika Włodek, Karol Modzelewski, Klaus Bachmann, Tadeusz Bartoś, Grzegorz Gauden, Janina Paradowska, Dominika Wielowieyska, Jan Wróbel, Tomasz Sekielski, Jacek Żakowski i redaktor naczelna radia Kamila Ceran.


Z kolei Fundacja im. Izabeli Jarugi Nowackiej przyznała jak co roku Okulary Równości. Tym razem uhonorowani zostali:

w kategorii Prawa Kobiet i przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu płci:

Robert Kowalski za program „Sterniczki” w Programie I PR pokazujący kobiecy punkt widzenia na bieżące wydarzenia polityczne i społeczne. Po zdjęciu w ramach „dobrej zmiany” z anteny PR program kontynuowany jest w Krytyce Politycznej  >>>

w kategorii Przeciwdziałanie dyskryminacji z przyczyn innych niż płeć:

Redakcja Medium Publiczne za stworzenie radia społecznego służącego obywatelkom i obywatelom, będącego głosem społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Radia, tworzonego przez zespół dziennikarzy zawodowych i obywatelskich, ekspertów i działaczy społecznych, działającego jako organizacja non-profit, będącego miejscem wolnym od nacisków politycznych i ekonomicznych. Nie identyfikującego się z żadną partią, ani z żadnym politycznym programem. >>>

w kategorii Sprawiedliwość społeczna i zwalczanie ubóstwa:

Stowarzyszenie Dla Naszych Dzieci za skuteczne nagłośnienie problemu powszechnego w Polsce uchylania się od płacenia alimentów. Zwrócenie uwagi na niesprawiedliwe rozwiązania prawne i problem społecznego przyzwolenia na niepłacenie alimentów, a w szczególności za ogólnopolską akcję „Alimenty to nie prezenty”. Za przeciwdziałanie przemocy ekonomicznej wobec kobiet i zachęcanie kobiet do walki o swoje prawa oraz pozyskiwanie wielu sojuszników i sojuszniczek. >>>

Super Okulary Równości otrzymały:

Prof. Ewa Łętowska za ogromny wkład w obronę i upowszechnianie praw człowieka w Polsce. Uczenie Polek i Polaków szacunku do prawa i wytrwałe tłumaczenie jak wielkie znaczenie ma jego przestrzeganie dla dobra ogółu i dobra każdego z nas. Za sposób, w jaki rozjaśnia mroki i sprawia, że zawiłe prawne konstrukcje stają się zrozumiałe dla wszystkich, którzy chcą je zrozumieć.


Dr Hanna Machińska, dyrektorka Biura Rady Europy w Polsce za ogromną pomoc i wieloletnie wspieranie organizacji broniących praw człowieka i organizacji feministycznych walczących o prawa kobiet oraz popularyzację dorobku Rady Europy w Polsce w dziedzinie obrony praw człowieka i państwa prawa.

Dr Machińska otrzymała również Odznakę Honorową Rzecznika Praw Obywatelskich "Za zasługi dla ochrony praw człowieka".

Wszystkim laureatkom i laureatom serdecznie gratulujemy!

publikacje

Baner

przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl