Szczegóły publikacji

Agata Chełstowska (Rok publikacji: 2016)

Alimenty na dzieci. Diagnoza polskiego systemu i przegląd praktyk zagranicznych

Alimenty na dzieci. Diagnoza polskiego systemu i przegląd praktyk zagranicznych
Aby zdiagnozować polski system alimentacyjny, zrealizowano badania dostępnych danych i opracowań, przeprowadzono także wywiady z ekspertami i ekspertkami, zajmującymi się różnymi aspektami niealimentacji. Na podstawie tego materiału został skonstruowany model trzech ścieżek działania w sytuacji niepłacenia alimentów przez jednego z rodziców. Model ten pokazuje sposoby działania dostępne dla rodzica, którego dziecko nie otrzymuje alimentów. Tym samym centralne miejsce w badaniu zajmują dziecko i rodzic działający w jego imieniu, a więc
główni aktorzy społeczni systemu alimentacyjnego (nie zaś konkretna instytucja, ministerstwo czy określony zestaw przepisów).Publikacje

Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl