Szczegóły publikacji

Magdalena Kicińska (Rok publikacji: 2012)

Równość płci w polskich kampaniach społecznych

Równość płci w polskich kampaniach społecznych

Kampanie społeczne w Polsce to wciąż dopiero się rozwijająca gałąź marketingu społecznego – w ostatnim dwudziestoleciu jesteśmy świadkami nie tylko jej narodzin, ale także tworzenia standardów. Kampanie tego rodzaju z natury dotykają problemów społecznych. W Polsce kwestia nierówności płci w życiu prywatnym i publicznym kobiet i mężczyzn nadal pozostaje nierozwiązana. Wydaje się więc zasadne oczekiwanie, że będzie to często podejmowany temat kampanii społecznych. Niniejsza publikacja stanowi próbę ustalenia, czy tak właśnie jest i – w wypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi – w jaki sposób kampanie społeczne podejmują tę tematykę.


Pobierz PDF


przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl