Szczegóły publikacji

Stina Larserud, Rita Taphorn (Rok publikacji: 2013)

Planowanie na rzecz równości

Planowanie na rzecz równości

Mimo poprawy sytuacji w zakresie liczby kobiet wybieranych do krajowych organów ustawodawczych od czasu przyjęcia w 1995 roku Pekińskiej Platformy Działania, według rankingu Unii Międzyparlamentarnej, do stycznia 2007 roku tylko 19 krajom udało się osiągnąć cel - ponad trzydziestoprocentową reprezentację kobiet w parlamentach krajowych.

System wyborczy i kwoty dla kobiet stosowane przy wyborze przedstawicieli do organów ustawodawczych to dwa istotne czynniki wpływające na reprezentację polityczną kobiet. W publikacji Planowanie na rzecz równości przeanalizowano „dopasowanie” poszczególnych systemów wyborczych do rozmaitych typów kwot, oceniono także, jak można osiągnąć zwiększenie reprezentacji kobiet przy różnych połączeniach systemów wyborczych i kwot. Rozważania stanowią tym samym narzędzie, do którego mogą się odwoływać wszyscy ci, którzy dążą do zwiększenia obecności kobiet w polityce.przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl