Szczegóły aktualności

19 września 2017, 14:08

Emerytury dla młodych: dlaczego Tata ma iść na urlop?

Emerytury dla młodych: dlaczego Tata ma iść na urlop?
 
Do czego Polki mają prawo w kontekście emerytur? Co ma wpływ na wysokość przyszłych świadczeń? Do czego mamy prawo i o co powinnyśmy, jako kobiety, walczyć? Dlaczego młode kobiety powinny zajmować się tym tematem?
 
O emeryturach, z punktu widzenia młodych kobiet, dyskutowaliśmy podczas IX Kongresu Kobiet, który po raz pierwszy w tym roku odbył się w Poznaniu. W dyskusji, pod tytułem „Emerytury dla młodych: dlaczego Tata ma iść na urlop?”, udział wzięli: dr Anna Kurowska, prof. Irena Kotowska, dr Janina Petelczyc oraz ambasador Australii Paul Wojciechowski. Rozmowę prowadziła dr Ewa Rumińska-Zimny.
 
Celem dyskusji było uświadomienie młodym kobieton, że już teraz powinny zadbać o swoją emeryturę oraz pokazanie sposobów, w jakich mogą to zrobić. Zależało nam również na pokazaniu uczestniczkom, że decyzje, które podejmują w młodym wieku, mają bezpośrednie przełożenie na ich sytuację finansową podczas emerytury. Rozmowa ta nabrała szczególnego znaczenia w kontekście niedawnego obniżenia wieku emerytalnego jak też ograniczenia pracy zawodowej wielu kobiet na skutek wprowadzenia programu 500+.
 
Dr Janina Petelczyc wskazała na rozmiary i źródła luki emerytalnej pomiędzy kobietami i mężczyznami, zaznaczając wyraźnie, że luka ta z czasem będzie rosnąć. Obecnie wynosi ona ponad 700 zl. Jako główny powód tej sytuacji wymieniała brak jakiegokolwiek systemu instytucjonalnego wsparcia w opiece nad starszymi oraz fakt, że kobiety w Polsce pełnią wszystkie funkcje opiekuńcze.

Dr Anna Kurowska przeanalizowała związek pomiędzy polityką rodzinną a polityką emerytalną. Według ekspertki, ta pierwsza narzuca nam role, które powinniśmy pełnić w społeczeństwie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości postrzega kobiety jako kapitał opiekuńczy, a obniżenie wieku emerytalnego – jako zabieg uwalniający tenże kapitał. Kurowska zwróciła uwagę na czasowe wypadanie kobiet z rynku pracy, tzw. przerwy opiekuńcze, które negatywnie przekładają się na wysokość świadczeń emerytalnych.

Paul Wojciechowski opowiedział uczestnikom panelu o tym, w jaki sposób kapitał opiekuńczy mężczyzn jest uwalniany w Australii oraz w jaki sposób on to uczynił we własnym domu. Ambasador zwrócił uwagę, że polskie rozwiązania prawne są w zakresie polityki rodzinnej na wyższym poziomie niż w Australii – odnosił się do zapisu, zgodnie z którym rodzice mogą się dzielić urlopem rodzicielskim. To praktyka polskich rodzin, czyli korzystanie z tych urlopów prawie wyłącznie przez matki, stanowi problem. Wojciechowski podkreślił, że w Australii mężczyźni wciąż mają obawy przed korzystaniem z urlopów na dziecko, ponieważ wciąż jest to postrzegane jako coś niemęskiego. Przytoczył również wyniki badań, zgodnie z którymi zaangażowanie ojców na najwcześniejszym etapie życia dziecka skutkuje stałym, zwiększonym zaangażowaniem w życie potomstwa. Jako dobrą praktykę wskazał na inicjatywę Male Champions of Change.

Prof. Irena Kotowska podkreśliła, że dzietność jest od lat przedmiotem dyskusji, w związku z tym, że w wielu krajach rozwiniętych wskaźnik dzietności znajduje się głęboko poniżej poziomu prostej zastępowalności pokoleń. A poziom dzietności w sposób oczywisty łączy się z polityką emerytalną. Pani profesor wskazała, że to przemiany ról społecznych kobiet i mężczyzn mają największy wpływ na dzietność w danym kraju. W Polsce polityka rodzinna wydaje się być bardzo korzystna z punktu widzenia rodziny, nie zaś dla samych kobiet. Szczodre rozwiązania prawne mogą być groźne, mają bowiem potencjał do ograniczenia aktywności kobiet na rynku pracy. A to nieuchronnie odbije się na wysokość ich świadczeń emerytalnych.
 
Co możemy zrobić, aby przeciwdziałać ubóstwu emerytalnemu kobiet?

- uczmy nasze córki, że niezależność finansowa jest bardzo istotną wartością w życiu
- informujmy kobiety o tym, w jaki sposób działa system emerytalny
- korzystajmy z rozwiązań polityki rodzinnej, ale niech to nie będzie argument do rezygnacji z pracy, bądź ograniczenia aktywności zawodowej
- uwolnijmy kapitał opiekuńczy ojców, czyli zachęcajmy mężów i partnerów do korzystania z urlopów rodzicielskich.
 

  Zachęcamy do zapozniania się z publikacjami:

J. Petelczyc, P. Roicka, Sytuacja kobiet w systemie emerytalnym

A. Kurowska, J. Petelczyc, Kompensowanie w systemach emerytalnych okresów poza zatrudnieniem poświęconych opiece nad dziećmi i chorymi członkami rodziny

A. Chłoń-Domińczak, Gender Gap in Pensions: Looking ahead

I. E. Kotowska, J. Stachura, P. Strzelecki, Equality and retirement benefits received by men and women in selected European countries

Sprawozdanie PE w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic


 

 

  #mamprawodo godnej emerytury, ale muszę sama o nią zadbać
  #mamprawodo aktywności zawodowej
  #mamprawodo pracy po 60tym roku życia
  #mamprawodo dzielenia się obowiązkami rodzinnymi i opiekuńczymi z partnerem
  #mamprawodo czasu dla siebie na emeryturze
  #mamprawodo informacji na temat mojej sytuacji emerytalnej

publikacje

Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl