Szczegóły publikacji

Agata Chełstowska, Małgorzata Druciarek, Aleksandra Niżyńska, Natalia Skoczylas (Rok publikacji: 2015)

Udział kobiet w wyborach parlamentarnych w 2015 roku

Udział kobiet w wyborach parlamentarnych w 2015 roku
Celem raportu jest podsumowanie wyników monitoringu wyborów parlamentarnych, przeprowadzonego przez zespół Obserwatorium Równości Płci (ORP) w roku 2015. Obserwacja wyborów powszechnych pod względem udziału kobiet i równości płci prowadzona jest przez ORP regularnie od 2010 roku. Badaniu podlegają zarówno kampania wyborcza, jak i wyniki wyborów. Niniejsza publikacja prezentuje: ilościowe podsumowanie liczby kobiet kandydujących w wyborach i jakości miejsc na listach, które zajęły; opis mechanizmów przyjętych przez partie w celu promocji kobiet na listach; analizę spotów wyborczych; analizę programów wyborczych pod kątem równości płci; ilościowe podsumowanie liczby kobiet wśród wybranych parlamentarzystów; analizę składu nowego rządu.
 
Dodatkowo, raport zawiera analizę wpływu, jaki mają różne ordynacje, ustawy i mechanizmy na udział i równe szanse kobiet w wyborach, oraz porównanie wyników aktualnego monitoringu z tymi z poprzednich lat.


Kategorie

Udział kobiet w polityce

Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl